28  września o godz. 17 br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w sali kinowej na poziomie – 3 odbyła się promocja książki pt. „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy”. Było to kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z historią”.

Książkę tę można było kupić po promocyjnej cenie na stoisku ustawionym przed wejściem do sali kinowej.

Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać dyskusji na temat obszernej monografii poświęconej Heinrichowi Himmlerowi, zatytułowanej „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy”. Autorką tej publikacji jest młoda i ambitna badaczka, dr Alicja Bartnicka, historyk, adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Absolwentka również Wydziału Filologii Polskiej, autorka rozprawy pt. „Postać czarodzieja w literaturze fantasy J. R. R Tolkien, A. Sapkowski, J. K. Rowling” (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 r.).

W dyskusji udział wzięli: autorka książki i dr Tomasz Ceran, kierownik Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Książka ta jest owocem żmudnych, wielomiesięcznych badań poświęconych analizowaniu zasobów archiwalnych zarówno w naszym kraju, jak i zagranicą: w Niemczech, Czechach, USA. Nie jest to typowa biografia jednego z czołowych przywódców III Rzeszy. Stanowi raczej analizę jego światopoglądu, który znalazł odzwierciedlenie w jego działaniach, w podejmowanych decyzjach. Himmler różnił się w swych poglądach od Hitlera. Stworzył bowiem teorię czystości rasowej, niemieckiego porządku świata wedle głoszonego hasła „umacniania niemczyzny”.

Heinrich Himmler, ur. w 1900 r. w Monachium uważany był za prawą rękę Adolfa Hitlera, jednego z głównych przywódców III Rzeszy. Od 1929 r. jako Reichsführer SS przewodził Schutzstaffel – niemieckiej paramilitarnej formacji nazistowskiej podległej NSDAP, zwanej w skrócie SS. Himmler zdecydowanie zwiększył liczebność tej formacji, całkowicie uniezależnił ją, a także rozwinął i zreorganizował jej struktury. Wprowadził mundury w kolorze czarnym, zamiast brunatnych. Dzięki jego wysiłkom SS stała się najliczniejszą i najpotężniejszą organizacją w III Rzeszy, której członkami byli najbardziej fanatyczni zwolennicy ideologii nazistowskiej. Jednakowoż w czasie II wojny światowej zaczęto w ramach tej organizacji tworzyć oddziały, w skład których wchodzili przedstawiciele innych narodowości np. Ukraińcy, Łotysze, którzy niekoniecznie popierali ideologię nazistowską.

dr Alicja Bartnicka i dr Tomasz Ceran

W 1939 r. Himmler utworzył i nadzorował Einsatzgruppen czyli Grupy Operacyjne niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, których zadaniem było mordowanie członków niemieckiej opozycji, zaś na okupowanych ziemiach polskich – przedstawicieli miejscowej inteligencji, aktywnych działaczy lokalnych organizacji, komunistów oraz Żydów.

Działania te prowadzone były na masową skalę, ze szczególną brutalnością. Towarzyszył im terror. Masowej zagładzie ludności z terenów okupowanych służyły obozy koncentracyjne, tworzone z rozkazu Himmlera.

Tradycyjnie w drugiej części spotkania, mikrofon został przekazany publiczności. Słuchacze mogli autorce zadawać pytania. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.