Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wzbogaciło się o kamienie graniczne z przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Jeden z nich został zaprezentowany w trakcie czwartkowego briefingu prasowego „Wejście w Historię”. 

Kamienie graniczne są darem gminy Skarszewy. Stały w Bolesławowie, a później zostały przesunięte  na nieistniejący już przejazd kolejowy Skarszewy-Starogard.  Swoje docelowe miejsce znajdą w Muzeum Westerplatte, a w MIIWŚ  ten jeden będzie można zobaczyć do 6 lutego br.

W prezentacji wzięli udział:

  • dr hab. Grzegorz Berendt – p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Jacek Pauli – burmistrz gminy Skarszewy
  • kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak – rzecznik prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • Wojciech Łukaszun – kierownik Działu Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Był również obecny przewodnik gdański Rafał Krause, który wypatrzył kamienice przy przejeździe. Zechciał nam powiedzieć kilka słów do kamery:

Z opisu kamienia w muzeum:

Kamień graniczny z oznaczeniami „P” i „D” pochodzący z granicy polsko-niemieckiej sprzed 01.09.1939 r. W okresie międzywojennym znak graniczny służył do oznaczenia przebiegu granicy. Po zmianach terytorialnych wykopano go i ustawiono na jednym z przejazdów kolejowych linii Skarszewy – Starograd. Granica polsko-niemiecka wielokrotnie ulegała zmianom.  W XX wieku kształtowały ją przede wszystkim obie wojny światowe i podejmowane po ich zakończeniu decyzje polityczne. Po I wojnie światowej, kiedy Polska powróciła na mapę Europy, granica pomiędzy obydwoma państwami wynosiła niemalże 2000 kilometrów. Część tego odcinka okalała Pomorze Gdańskie. Region ten decyzją paryskiej konferencji pokojowej przypadł Polsce. Wyjątkiem była jego stolica – Gdańsk, który stał się „Wolnym Miastem”. 

Wśród tych kamieni wyróżniały się szczególnie duże, tzw. kamienie wersalskie, ponieważ wykuto na nich datę i miejsce podpisania traktatu pokojowego. Stały one zawsze na początku każdej sekcji, na jakie podzielona była granica (od A do G). Jeden z takich kamieni znajduje przy plaży na Mierzei Wiślanej i kończył sekcję G.

Kamień graniczny w Przebrnie

W czasie briefingu głos zabrał dyrektor  Grzegorz Behrendt, Wojciech Łukaszun oraz zaproszeni goście.

Prof. Behrendt nakreślił tło historyczne kształtowania się granicy polsko-niemieckiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Burmistrz  Jacek Pauli w bardzo interesujący sposób przybliżył dzieje swojej gminy, akcentując najciekawsze wydarzenia, w tym rolę Günthera Modrowa w zbrodni w Skarszewach.

Kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak przybliżył pracę straży granicznej i zachęcił do starania się o pracę w jej strukturach (trwa nabór).

Wojciech Łukaszun natomiast skoncentrował się na samym kamieniu pozyskanym do zbiorów MIIWŚ.

Jak wspomniałam wyżej, kamień można oglądać do 6 lutego, przy wejściu do muzeum.

Anna Pisarska-Umańska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.