Wydarzenia i informacje

Konkurs na wystawę w dawnej elektrowni na Westerplatte

Badania archeologiczne na Westerplatte, które sukcesywnie prowadzi Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stanowią pierwsze kompleksowe prace wykopaliskowe w historii półwyspu. Do 2021 r. szczegółowo przebadano obszar o powierzchni niemalże 5 tys. m² oraz pozyskano ponad 50 tys. artefaktów datowanych na okres od połowy XVII do połowy XX w. Najcenniejsze spośród wydobytych obiektów zaprezentowane zostaną na wystawie „Westerplatte. Pamięć w ziemi zapisana”.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji wystawy archeologicznej we wnętrzach historycznego budynku dawnej elektrowni.

Budynek dawnej elektrowni na Westerplatte

Projektowana ekspozycja będzie pierwszą całościową próbą opowiedzenia historii Wojskową Składnicą Tranzytową na Westerplatte za pomocą artefaktów i szczegółowo dobranej ikonografii, która ukaże to miejsce w zupełnie nowej perspektywie przy równoczesnym poszanowaniu miejsca, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa – konflikt, który tak głęboko dotknął naród polski, a nierozerwalnie związany jest z heroizmem żołnierzy Wojska Polskiego.

  • W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej kwocie 35 000 zł.
  • Z autorem zwycięskiej pracy zostanie zawarta umowa na wykonanie projektu.
  • Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem oraz załącznikami na: https://muzeum1939.pl/konkurs-wystawa-elektrownia-Westerplatte
  • Termin nadsyłania prac: 7 października 2022 r. do godz. 15:00.
  • Ogłoszenie wyników: 14 października 2022 roku.
  • Organizator konkursu: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
  • Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdańsk Strefa Prestiżu

materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.