Nauka

Podsumowanie V etapu badań archeologicznych na Westerplatte – film

  • Materiały z wystawy „Westerplatte w 7 odsłonach” – Link
  • Artykuł dotyczący badań archeologicznych na Westerplatte – Link
  • Prezentacja przez F. Kuczmę zabytków archeologicznych z Westerplatte – Link
  • Wykład na temat historii półwyspu Westerplatte – Link

W terminie od 12 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r. na terenie Westerplatte odbył się kolejny, piąty etap badań archeologicznych prowadzonych przez archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Badania prowadzono na terenie półwyspu Westerplatte, będącego miejscem symbolicznego początku II wojny światowej. W tym miejscu 1 września 1939 roku o godz. 4:48 padły pierwsze strzały z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, tu także polskiego skrawka ziemi broniła dzielnie przez 7 dni załoga żołnierzy Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Piąty etap badań przyniósł zaskakujące i ważne wyniki w postaci odnalezienia 9 szkieletów ludzkich (zachowanych w całości bądź fragmentarycznie), a także kilkuset fragmentów kości ludzkich. Widoczne na kościach obrażenia, a także odnalezione przy szczątkach artefakty wskazują, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń, udało się odnaleźć pochówki polskich bohaterskich Obrońców z września 1939 r.

W czerwcu 2019 r. z wizytą w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przybyli Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Minister Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN, którzy wraz z Dyrektorem MIIWŚ dr. Karolem Nawrockim udali się na Westerplatte, by obejrzeć m.in. efekty prac archeologicznych prowadzonych przez pracowników Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 Szczątki znalezione na Westerplatte
Szczątki znalezione na Westerplatte

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki
Odnajdywane po 80 latach szczątki obrońców oraz liczne artefakty świadczą niestety o wieloletnim zaniedbaniu i braku zainteresowania materialnymi śladami przeszłości, które dzięki pracy muzealnych archeologów wychodzą obecnie na światło dzienne. Odkrycie szczątków ludzkich oraz widoczne na nich ślady, lokalizacja szczątków w miejscu pierwotnego pochówku Obrońców oraz liczne artefakty przy nich odnajdowane wskazują jednoznacznie, że odnaleziono poległych żołnierzy z Westerplatte, którzy przez 80 lat spoczywali w nieznanym miejscu, w bezimiennych wojennych mogiłach. Efekty badań archeologicznych dowodzą jak wiele jest do zrobienia jeszcze zarówno na samym terenie półwyspu Westerplatte, jak i w kwestii badań nad historią tego miejsca, tak szczególnego dla historii Polski jak i całego świata.

Filip Kuczma – kierownik badań archeologicznych
„Badania archeologiczne muszą być i będą na pewno kontynuowane. Zamierzaliśmy je wznowić pod koniec kwietnia 2020 r., ale bieżącą sytuacja epidemiologiczna, spowodowała konieczność przesunięcia terminu w czasie. W tym roku zamierzamy przebadać teren bezpośrednio przylegający do mogił westerplatczyków, odnalezionych podczas zeszłorocznego V etapu prac archeologicznych. Celem najbliższych planowanych prac archeologicznych jest weryfikacja – potwierdzenie bądź wykluczenie, obecności kolejnych szczątków obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej z września 1939 r.

Niezwykle cenne dla identyfikacji są ustalenia poczynione przez muzealników w trakcie prowadzonych badań, wyniki prowadzonych kwerend i analiz, a także ustalenie listy poległych na Westerplatte obrońców z września 1939 r., umożliwiającej dalszą identyfikację szczątków. Muzealnicy doskonale poruszają się w problematyce historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, ale także  w temacie losów żołnierzy broniących polskiej enklawy, jaką było Westerplatte. Badania archeologiczne na Westerplatte są pierwszymi w historii półwyspu szerokopłaszczyznowymi badaniami archeologicznymi. Prace prowadzone są przez zespół archeologów: Adam Dziewanowski, Filip Kuczma – kierownik badań archeologicznych, Piotr Kalka, Wojciech Samól.

Wizyta MKiDN na Westerplatte
Wizyta MKiDN na Westerplatte

Spektakularne wyniki badań piątego etapu prac archeologicznych, a także znaleziska i wiedza pozyskana z wcześniejszych sezonów badań wskazują, jak ważna dla poznania historii Westerplatte jest misja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz jego oddziału – Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Od samego początku badania archeologiczne wspierane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Ponadto honorowy patronat nad badaniami objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Jarosław Sellin.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.