Wydarzenia i informacje

Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych – konferencja

  • Wydarzenie: Konferencja naukowa „Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych”
  • Czas: 14 – 15 czerwca 2018, godz. 9:30
  • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, sala konferencyjna poziom -3
  • Program Konferencji do pobrania – PDF
  • Wstęp wolny

Wojna, zagłada i pamięć. Archeologia coraz bliżej nas
Miejsca konfliktów wojennych, obozy jenieckie czy koncentracyjne – to obszary zainteresowań także archeologów. Co odkrywają na takich terenach badacze? Jak badania archeologiczne np. na Westerplatte, w obozach KL Stutthof, Płaszów, Gross-Rosen czy w opuszczonych, łemkowskich wsiach i znalezione tam eksponaty wzbogacają naszą wiedzę o wojennej przeszłości? „Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych”, konferencja przygotowana przez Dział Naukowy Muzeum II Wojny Światowej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytów w Gdańsku postara się odpowiedzieć nie tylko na te pytania.

Cel konferencji to przede wszystkim zaprezentowanie najnowszych wyników badań archeologicznych w zakresie materialnych pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. Podczas konferencji referaty zaprezentuje 23 prelegentów z ośrodków akademickich i muzeów z całej Polski, a także z Ukrainy. Uczestnicy przedstawią rezultaty swoich prac, nowe kierunki podejmowanych działań, oraz zaprezentują możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem pozyskanych artefaktów w pracy muzealników.

Nieprzypadkowo tak duża konferencja naukowa odbywa się na Pomorzu. W ciągu kilku ostatnich lat to właśnie na terenie woj. pomorskiego archeolodzy pracowali szczególnie intensywnie, m.in. na terenie obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej mieszczącego się w okolicach Czerska. Prace archeologiczne na jego terenie przyniosły już efekty w postaci wystaw prezentujących pozyskane artefakty. Stały się one również przyczynkiem dla szerszych badań, zgłębiających problematykę życia codziennego w obozach jenieckich w okresie I wojny światowej.

Prace archeologiczne prowadzono także na Mierzei Wiślanej, na terenie dawnego niemieckiego, nazistowskiego obozu Stutthof.

Do najważniejszych badań archeologicznych penetrujących tematykę II Wojny Światowej z pewnością zaliczymy te, które przeprowadzane są na Westerplatte, na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (WST). Systematyczne badania na obszarze WST, prowadzone przez Muzeum II WŚ przyniosły efekt w postaci niezwykle ciekawych eksponatów, będących zarówno materialnym świadectwem pierwszej bitwy w dziejach II WŚ, jak i artefaktami związanymi z życiem codziennym załogi składnicy. Są one również źródłem cennych informacji o kurortowej przeszłości Półwyspu.

– Westerplatte poświęcamy cały panel konferencji, przedstawiający archeologię jako wstęp do badań interdyscyplinarnych jednego z naszych najważniejszych Pomników Historii. Pragnę przypomnieć, że pierwsze koncepcje jak zagospodarować Pole Bitwy powstawały kilka lat temu właśnie w naszym urzędzie – opowiada Agnieszka Kowalska, Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków. – Prelegenci opowiedzą o Westerplatte w różnych aspektach, zawsze jednak z „archeologią w tle”.

Bogaty program konferencji pokazuje jak ogromny potencjał badawczy tkwi w archeologii współczesności. Wśród zagadnień konferencji znalazły się także te poświęcone także pracom ekshumacyjno-archeologicznym na Ukrainie, polskich obszarach morskich, w rejonie Rawki i Bzury czy odkryciom dokonanym podczas budowy dróg. „Materialne pozostałości…” to także referaty poświęcone zagadnieniom towarzyszącym archeologii, jak chociażby jej odbiór w mediach.

Rozwój archeologii współczesności otwiera niewątpliwie szerokie pole także dla późniejszych dociekań nie tylko archeologów, ale i historyków czy reprezentantów innych dziedzin nauki. Jej progres otwiera szerokie pole dla dociekań archeologów i historyków. A wyniki badań stanowią ważny element odzyskiwania, budowania i pielęgnowania pamięci. Archeologia współczesności ma zatem ogromny walor poznawczy i edukacyjny.

Program Konferencji:
Wykład inauguracyjny Archeologia współczesności jako archeologia we współczesności wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (14 czerwca 2018 r., godz. 9.15)

  • 14.06.2018 r. (czwartek)

PANEL I
Archeologia współczesności. Problematyka, możliwości i wyzwania

PANEL II
Archeologia miejsc pamięci i miejsc zbrodni. Najnowsze wyniki badań

  • 15.06.2018 r. (piątek)

PANEL III
Archeologia przestrzeni walki

PANEL IV
Archeologia jako wstęp do badań interdyscyplinarnych. Westerplatte – Pomnik Historii

Pełen program konferencji do pobrania w załączonym pliku pdf

Organizatorzy:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Patronat honorowy:
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat naukowy:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronat medialny:
Archeologia Żywa, TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Strefa Historii, Gdańsk Strefa Prestiżu

Wstęp wolny, zapraszamy

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.