Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych – konferencja

  • Wydarzenie: Konferencja naukowa “Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych”
  • Czas: 14 – 15 czerwca 2018, godz. 9:30
  • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, sala konferencyjna poziom -3
  • Program Konferencji do pobrania – PDF
  • Wstęp wolny

Wojna, zagłada i pamięć. Archeologia coraz bliżej nas
Miejsca konfliktów wojennych, obozy jenieckie czy koncentracyjne – to obszary zainteresowań także archeologów. Co odkrywają na takich terenach badacze? Jak badania archeologiczne np. na Westerplatte, w obozach KL Stutthof, Płaszów, Gross-Rosen czy w opuszczonych, łemkowskich wsiach i znalezione tam eksponaty wzbogacają naszą wiedzę o wojennej przeszłości? „Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych”, konferencja przygotowana przez Dział Naukowy Muzeum II Wojny Światowej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytów w Gdańsku postara się odpowiedzieć nie tylko na te pytania.

Cel konferencji to przede wszystkim zaprezentowanie najnowszych wyników badań archeologicznych w zakresie materialnych pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. Podczas konferencji referaty zaprezentuje 23 prelegentów z ośrodków akademickich i muzeów z całej Polski, a także z Ukrainy. Uczestnicy przedstawią rezultaty swoich prac, nowe kierunki podejmowanych działań, oraz zaprezentują możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem pozyskanych artefaktów w pracy muzealników.

Nieprzypadkowo tak duża konferencja naukowa odbywa się na Pomorzu. W ciągu kilku ostatnich lat to właśnie na terenie woj. pomorskiego archeolodzy pracowali szczególnie intensywnie, m.in. na terenie obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej mieszczącego się w okolicach Czerska. Prace archeologiczne na jego terenie przyniosły już efekty w postaci wystaw prezentujących pozyskane artefakty. Stały się one również przyczynkiem dla szerszych badań, zgłębiających problematykę życia codziennego w obozach jenieckich w okresie I wojny światowej.

Prace archeologiczne prowadzono także na Mierzei Wiślanej, na terenie dawnego niemieckiego, nazistowskiego obozu Stutthof.

Do najważniejszych badań archeologicznych penetrujących tematykę II Wojny Światowej z pewnością zaliczymy te, które przeprowadzane są na Westerplatte, na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (WST). Systematyczne badania na obszarze WST, prowadzone przez Muzeum II WŚ przyniosły efekt w postaci niezwykle ciekawych eksponatów, będących zarówno materialnym świadectwem pierwszej bitwy w dziejach II WŚ, jak i artefaktami związanymi z życiem codziennym załogi składnicy. Są one również źródłem cennych informacji o kurortowej przeszłości Półwyspu.

– Westerplatte poświęcamy cały panel konferencji, przedstawiający archeologię jako wstęp do badań interdyscyplinarnych jednego z naszych najważniejszych Pomników Historii. Pragnę przypomnieć, że pierwsze koncepcje jak zagospodarować Pole Bitwy powstawały kilka lat temu właśnie w naszym urzędzie – opowiada Agnieszka Kowalska, Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków. – Prelegenci opowiedzą o Westerplatte w różnych aspektach, zawsze jednak z „archeologią w tle”.

Bogaty program konferencji pokazuje jak ogromny potencjał badawczy tkwi w archeologii współczesności. Wśród zagadnień konferencji znalazły się także te poświęcone także pracom ekshumacyjno-archeologicznym na Ukrainie, polskich obszarach morskich, w rejonie Rawki i Bzury czy odkryciom dokonanym podczas budowy dróg. „Materialne pozostałości…” to także referaty poświęcone zagadnieniom towarzyszącym archeologii, jak chociażby jej odbiór w mediach.

Rozwój archeologii współczesności otwiera niewątpliwie szerokie pole także dla późniejszych dociekań nie tylko archeologów, ale i historyków czy reprezentantów innych dziedzin nauki. Jej progres otwiera szerokie pole dla dociekań archeologów i historyków. A wyniki badań stanowią ważny element odzyskiwania, budowania i pielęgnowania pamięci. Archeologia współczesności ma zatem ogromny walor poznawczy i edukacyjny.

Program Konferencji:
Wykład inauguracyjny Archeologia współczesności jako archeologia we współczesności wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (14 czerwca 2018 r., godz. 9.15)

  • 14.06.2018 r. (czwartek)

PANEL I
Archeologia współczesności. Problematyka, możliwości i wyzwania

PANEL II
Archeologia miejsc pamięci i miejsc zbrodni. Najnowsze wyniki badań

  • 15.06.2018 r. (piątek)

PANEL III
Archeologia przestrzeni walki

PANEL IV
Archeologia jako wstęp do badań interdyscyplinarnych. Westerplatte – Pomnik Historii

Pełen program konferencji do pobrania w załączonym pliku pdf

Organizatorzy:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Patronat honorowy:
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat naukowy:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronat medialny:
Archeologia Żywa, TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Strefa Historii, Gdańsk Strefa Prestiżu

Wstęp wolny, zapraszamy

Gdańsk Strefa Prestiżu

Wyśrodkuj mapę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *