Strefa obywatelska

Nie pozwólmy zniszczyć Brzeźna i Jelitkowa – mamy komentarz PWKZ Igora Strzoka

Już po opublikowaniu tego materiału otrzymaliśmy stanowisko PWKZ Igora Strzoka odnośnie kwestii poruszonych na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego przy Radzie Miasta, a dotyczących zabudowy ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie. Umieszczam je na końcu tego artykułu.

Środowa konferencja prasowa radnych Andrzeja Skiby i Przemysława Majewskiego dotyczyła dwóch spraw: terenu objętego ulicami Krasickiego i Sybiraków w Brzeźnie oraz domków rybackich przy Bałtyckiej w Jelitkowie.

Dzisiaj (środa 26.01.) obraduje komisja zagospodarowania przestrzennego przy Radzie Miasta, jutro odbędzie się sesja RM, na której między innymi  będą procedowane  dwa plany miejscowe, które budziły wiele emocji mieszkańców. Tymczasem okazuje się, że:

Andrzej Skiba: Plan miejscowy dla Brzeźna rejon ulic Krasickiego i Sybiraków to plan, dzięki któremu ziścić się ma powstanie basenu dla dzielnic Brzeźno, Nowy Port czy Letnica. Cieszymy się, że dzięki darowiźnie działki, która należy do Skarbu Państwa, Miasto Gdańsk ma ułatwioną drogę do realizacji tej inwestycji. Przeczy to też fałszywej narracji władz Gdańska o tym, że rząd nie wspiera Gdańska. Ta darowizna poprzez Zarządzenie Wojewody, daje realną szansę, że w ciągu pięciu lat w Brzeźnie powstanie basen z prawdziwego zdarzenia.

Innymi słowy: Skarb Państwa przekazuje w darowiźnie miastu teren, na którym ma powstać basen. Powstanie basenu w ciągu 5 lat jest warunkiem pozyskania darowizny. Inicjatywa darowizny wyszła od strony miasta.

 

Druga kwestia, czyli domki rybackie w Jelitkowie, przybrała zupełnie nieoczekiwany obrót. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok wznowił z urzędu postępowanie w sprawie ponownego uzgodnienia projektu mpzg dla rejonu ulic Kaplicznej i Bałtyckiej,  z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności.

Igor Strzok: W dniu 21.01.2022 organ otrzymał bowiem dokumentację wskazującą, iż zabytkowy układ ruralistyczny wsi Jelitkowo chroniony poprzez formę ochrony zabytków, jaką jest wpis do rejestru zabytków województwa pomorskiego układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego nr rej. 850, decyzja z dnia 14.09.1976 r., ulegnie nieodwracalnemu zakłóceniu w przypadku maksymalnego wykorzystania dopuszczalnych projektem planu wskaźników zabudowy, co unaoczniają symulacje komputerowe. Powyższe dokumenty nie były znane organowi w dniu wydania postanowienia z dnia 19.08.2021 r. 

Wizualizacja nowej zabudowy przy ul. Bałtyckiej, pośrodku domki rybackie

Przemysław Majewski: Drugi z planów miejscowych dotyczy rejonu Jelitkowa, w tym zabytkowych chat rybackich, które są we władaniu Gdańskich Nieruchomości. Jak można było zauważyć, w dokumentach TVP3 Gdańsk czy TVP 1 miejskie budynki są w opłakanym stanie i przez lata nie mogą doczekać się remontów. Co więcej, do zagęszczenia zabudowy i zepsucia krajobrazu ulic Kaplicznej i Bałtyckiej. Dlatego cieszymy się, że Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wsłuchał się w głosy mieszkańców i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w tym p. Korzeniowskiego, i postanowił o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie uzgodnienia tego planu miejscowego. Daje to szansę na uchronienie zabytkowych uliczek przed betonozą, która dotyka inne dzielnice miasta.

 

przeczytaj:

Na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego wiceprezydent Piotr Grzelak wraz z dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytą Damszel-Turek skrytykowali wizualizację prezesa TOnZ Tomasza Korzeniowskiego twierdząc, że takie budynki nigdy na Bałtyckiej nie powstaną, bo np. w planach przewidziane są dachy dwuspadowe.  Odnośnie decyzji   PWKZ w temacie wznowienia postępowania w sprawie ponownego uzgodnienia mpzp dla tego miejsca, władze miasta stanęły na stanowisku, że skoro Igor Strzok nie cofnął uzgodnienia z 30.08.2021, a tylko wszczął na nowo, to uzgodnienie pozostaje w mocy i w czwartek 27 stycznia plan będzie procedowany i przegłosowany.

Porównanie przygotowanie przez BRG.

W tej sprawie zabrał głos Igor Strzok:

Bryły wprowadzone do modelu zeskanowanej uprzednio przestrzeni dawnej wsi Jelitkowo stanowią w oczywisty sposób nie odwzorowanie możliwych do zaprojektowania (w myśl procedowanego MPZP) budynków, lecz wyznaczają w trzech wymiarach granice przestrzeni, które nowa i starsza zabudowa mogłaby w ekstremalym wypadku wypełnić, zważywszy, że nawet jedynie dopuszczalne w projekcie planu dachy skośne mogłyby być nadbudowane o wysokie szczyty z kalenicami prostopadłymi do kalenic głównych lub być nadbudowane wysokimi lukarnami.

…czyli bryła obrysowuje w przybliżeniu przestrzeń, jaką może wypełnić budynek. Są to maksymalne dopuszczalne gabaryty.

Odnośnie braku pisma cofającego zgodę na mpzp, to Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków takie pismo wystosował. Dlatego też uchwała o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego nie może zostać przyjęta.

Anna Pisarska-Umańska

mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Nie pozwólmy zniszczyć Brzeźna i Jelitkowa – mamy komentarz PWKZ Igora Strzoka

  • Czy jest na sali lekarz ????

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.