Nazwę tę nosił od 1898 r. skwer usytuowany w okolicy dzisiejszych ulic Wały Piastowskie i Łagiewniki. Skwer ten, założony w miejscu rozkopanych nowożytnych obwałowań, miał powierzchnię 1,24 ha i zawierał, pośród zieleni, kilka placów do zabaw dziecięcych. Otaczały go aleje obsadzone szpalerami lip, klonów i jesionów. Po 1945 r. Plac Hanzy przestał istnieć (nawet w nazwie).

Przy końcu późniejszego Placu Hanzy stała niegdyś Brama Oliwska.  Do Placu Hanzy przylegał zbudowany w 1901 roku budynek Archiwum Państwowego (Staatsarchiv) – funkcjonujący do dzisiaj jako Archiwum Państwowe w Gdańsku. Na rogu łączącym Plac Hanzy z Łagiewnikami wybudowano szkołę św. Piotra (dziś I LO). Po przeciwnej do Archiwum stronie stały wille, a od ulicy Dyrekcyjnej najbardziej znana willa Prezydenta Senatu WMG.

Po wojnie na Placu wzniesiono budynek, w którym dziś mieści się m.in. centrala „Solidarności” i poszerzono ulicę Wały Piastowskie. Plac Hanzy jako obszerny skwer przestał istnieć.

Wirtualna podróż po przedwojennym Gdańsku – opracował Andrzej Ługin

Dodaj opinię lub komentarz.