• Wydarzenie: I Pomorskie Forum Wolontariatu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Plac W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk)
  • Termin: 3-4 grudnia 2021 r.
  • Udział: rejestracja uczestnictwa
  • Organizatorzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej zapraszają na I Pomorskie Forum Wolontariatu. Wydarzenie odbędzie się w MIIWŚ w Gdańsku w dniach 3 i 4 grudnia br.

I Pomorskie Forum Wolontariatu w MIIWŚ
I Pomorskie Forum Wolontariatu w MIIWŚ

W dniach 3-4 grudnia br., w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zapraszają na I Pomorskie Forum Wolontariatu. Wydarzenie skierowane jest do wolontariuszy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Pomorza zaangażowanych w działania wolontariackie, jak również osób i środowisk zainteresowanych tematyką wolontariatu i działalnością o charakterze społeczno-obywatelskim.

Jak dodaje dr. hab. Grzegorz Berendt p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: Muzeum II Wojny Światowej bez wątpienia wiele zawdzięcza wolontariuszom. Jednocześnie kontakt z miejscem szczególnym, jakim jest ta placówka kultury dedykowana istotnym treściom i wartościom, daje im okazję, aby wzbogacić swoją wiedzę o przeszłości. Wiedza natomiast jest narzędziem pomocnym w rozumieniu świata, niekiedy również orężem w walce z głosicielami fałszu. Wierzę, że wolontariusze wychodzą z każdego spotkania z nami i z każdego przedsięwzięcia, w którym uczestniczą, bogatsi nie tylko o informacje, lecz także o życiowe doświadczenie płynące z pracy w zespole i z kontaktów z ludźmi. Kluczem do dobrej współpracy między wolontariuszami a pracownikami instytucji, które wspierają, jest otwartość na siebie i przeświadczenie, że jesteśmy sobie potrzebni. A razem możemy zrobić więcej dla wszystkich zainteresowanych sięganiem po ofertę placówek dbających o upowszechnianie kultury.

W programie I Pomorskiego Forum Wolontariatu zaplanowane zostały m.in. debaty, spotkania, szkolenia i warsztaty, których celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia i pogłębienia wiedzy, profesjonalizację ich działań oraz doskonalenie form kooperacji z wolontariuszami. Intencją organizatorów jest również stworzenie okazji do integracji środowiska, wymiany doświadczeń, praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami w zakresie organizacji wolontariatu oraz inspirowanie do podejmowania nowych form aktywności.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja uczestnictwaformularz rejestracji. Szczegółowy opis I Pomorskiego Forum Wolontariatu dostępny na: www.wolontariatgdansk.pl

Gościem specjalnym Forum będzie Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Organizatorami I Pomorskiego Forum Wolontariatu są: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Partnerami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich.

Działanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day) obchodzony jest corocznie 5 grudnia. Święto zostało ustanowione 17 grudnia 1985 r. na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ten szczególny dzień ma na celu uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, ich trudu, wytrwałości, determinacji, umiejętności i czasu jaki poświęcają na bezinteresowną działalność na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wolontariat w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do współpracy w ramach wolontariatu w jednej z najnowocześniejszych instytucji kultury w Polsce. Aktywny i twórczy zespół MIIWŚ pomoże zdobyć doświadczenie pracy w instytucji publicznej. Instytucja gwarantuje zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie, zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz proponuje wszelkie szkolenia konieczne do podjęcia współpracy w wybranym obszarze. Wśród proponowanych obszarów współpracy znajdują się m.in. dokumentacja filmowa, promocja, kultura, nauka, sprzedaż czy archeologia.

Regulamin wolontariatu MIIWŚ oraz formularz rejestracyjny dostępny tutaj.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.