Szczegółowa historia Oruni – fragment 1

Zapraszamy do wysłuchania drugiego fragmentu książki Ernsta Waagego pt. „Szczegółowa historia Oruni”, powstałej pod piórem oruńskiego sołtysa w połowie XIX wieku, a przetłumaczonej na język polski przez Aleksandra Masłowskiego i Romana Kowalda. Książka ta będzie dostępna już wkrótce w internetowej księgarni Oficyny Pomuchel  oraz w wybranych księgarniach analogowych.

Johanneshof

Drugi dźwiękowy fragment książki poświęcony jest oruńskiemu eksperymentowi z dziedziny resocjalizacji młodocianych przestępców, polegającemu na utworzeniu dla nich domu działającego na zasadzie rodziny zastępczej. „Dwór świętego Jana”, który znajdował się przy dzisiejszej ul. Żuławskiej (część założenia istnieje do dziś) przyjmował chłopców, względem których rodzice, społeczność i prawo okazywały się bezsilne, próbując zawrócić ich ze zgubnej drogi przez wychowanie, pracę i edukację. Według raportów z działalności „Dworu” metody te przynosiły całkiem dobre efekty. Więcej o „Dworze”, jego urządzeniu i wychowankach, a także o innych oruńskich sprawach przeczytać będzie można w wersji drukowanej. Zapraszamy.

Aleksander Masłowski

Dodaj opinię lub komentarz.