Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
Radni Miasta Gdańska

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej
Paweł Machcewicz

Działając w imieniu mieszkańców Gdańska oraz wszystkich osób, dla których dobro Miasta nie jest obojętne, składamy petycję w kwestii nadania nazwy placu przy Muzeum II Wojny Światowej.

Radni Miasta Gdańska toczą spór dotyczący nadania nazwy placu przy Muzeum II Wojny Światowej wykorzystując pamięć zasłużonych dla naszego kraju Polaków – stronnictwo Platformy Obywatelskiej opowiada się za Władysławem Bartoszewskim, z kolei radni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości podnieśli propozycję uczczenia rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uważamy, że wybór pomiędzy wyjątkowymi Polakami i wykorzystywanie ich pamięci do sporu politycznego jest nieetyczne.

Jako gdańszczanie nie chcemy, aby historia tego wyjątkowego Miasta została pominięta przez osoby decyzyjne. Plac, który stał się przedmiotem sporu, ma już swoją nazwę, która nadaje mu historyczną tożsamość – mianowicie chodzi o Wiadrowników, którzy niegdyś mieszkali i pracowali w tym miejscu przez kilkaset lat. Wiadrownia stała się nierozerwalną częścią Miasta i uważamy, że pominięcie tej nazwy jest działaniem na szkodę Miasta oraz jego mieszkańców.

Przypominamy o załączniku nr 1 do Uchwały nr L/1126/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 roku, który w punkcie 2 wymienia kryteria dotyczące nazewnictwa, w tym zachowanie zgodności nazwy z tradycją i dziejami Gdańska.
Wzywamy Prezydenta i Radnych Miasta Gdańska do wycofania się ze sporu dotyczącego nazewnictwa tego placu i przywrócenie jego historycznej tożsamości dzięki nadaniu nazwy Placu Wiadrowników.

Apel swój kierujemy także do dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, aby jeszcze raz przemyślał swoją propozycję, zanim zostanie ona poddana pod głosowanie na sesji Rady Miasta.

Pod petycją-listem otwartym podpisały się osoby i środowiska związane z:

 • Gdańsk Strefa Prestiżu
 • Stowarzyszenie Republikanie
 • Stowarzyszenie KoLiber
 • Fundacja dla Gdańska i Pomorza
 • Gdańsk Obywatelski
 • Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk
 • Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk
 • Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku

oraz

 • Magdalena Bagińska – przewodnik
 • Magdalena Błeńska – poseł na Sejm RP
 • Anna Butrym – działaczka społeczna
 • Wojciech M. Chomka – przewodnik
 • Łukasz Cora – radny dzielnicy Aniołki
 • Ewa Czerwińska – przewodnik
 • Tomasz Dziemiańczuk – radny dzielnicy Przymorze Małe
 • Magdalena Gliniecka – gedanistka
 • Krzysztof Grynder – Wydawnictwo Oskar
 • Roger Jackowski – aktywista miejski
 • Mateusz Janota – radny dzielnicy Przymorze Wielkie
 • Joanna Jarzęcka – Stąporek – archeolog
 • Magdalena Kamrowska – radna dzielnicy Śródmieście
 • Adam Koperkiewicz – historyk
 • Ryszard Kopittke – radny dzielnicy Chełm
 • Magda Kosko – nauczycielka i przewodniczka
 • Karolina Krawczyk – archeolog
 • Halina Królczyk – radna dzielnicy Wrzeszcz Dolny
 • Krzysztof Kucharski – popularyzator historii Gdańska
 • Piotr Lachowski – radny dzielnicy Ujeścisko – Łostowice
 • Daniel Lipecki – radny dzielnicy Wrzeszcz Dolny
 • Aleksander Masłowski – przewodnik
 • Agnieszka Mencel – przewodnik
 • Dariusz Mencel – nauczyciel i przewodnik
 • Agnieszka Misztal – edukator muzealny
 • Krzysztof Skrzypski – radny dzielnicy Przymorze Wielkie
 • Tomasz Stęplowski – radny dzielnicy Wrzeszcz Dolny
 • Tomasz Strug – radny dzielnicy Oliwa
 • Bożena Szwabowicz – przewodnik
 • Jędrzej Włodarczyk – radny dzielnicy Siedlce
 • Piotr Zwara – radny Sejmiku Wojewódzkiego

One thought on “Wiadrownia, petycja – list otwarty

 • Tak, jestem za historyczną nazwą Plac Wiadrowników. Jestem przeciw jałowym sporom.

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.