Strefa obywatelska

Sprostowanie do artykułu pt. „Bezprawne opłaty za postój na Hallera. Nie daj zrobić się w balona”

Nawiązując do informacji zawartych w artykule pt. „Bezprawne opłaty za postój na Hallera. Nie daj zrobić się w balona” opublikowanym na portalu internetowym Gdańsk Strefa Prestiżu w dniu 05 lipca 2016 r. informujemy, że zawierał on niezgodną z prawdą informację, że firma WIPARKING wydzierżawiła od Miasta pas drogowy na całej długości alei Gen. Hallera, podczas gdy wydzierżawiła część pasa drogowego alei Gen. J. Hallera, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 602/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 27 lipca 2016 r.

Gdańsk Strefa Prestiżu