„Willa Schrey” (w głębi) położona jest przy ul. Jaśkowa Dolina 19 (do roku 1981 posiadała nr 10) i zbudowana została w roku 1899 wg projektu architekta Ernsta Schade, jako rezydencja dla Carla Otto Schreya.

Willa Carla Otto Schreya przy Jaśkowej Dolinie 10 (dawny numer), ok. 1925 r.

Carl Schrey (1853-1932) był tajnym radcą, który to tytuł nie oznaczał jakiejkolwiek „tajności”, a bardzo ważną pozycją w strukturze administracyjnej państwa i był odpowiednikiem generała w wojsku). Schrey ukończył berlińską Akademię Techniczną (Gewerbeakademie). Do Gdańska przybył w roku 1898 z misją zbudowania od podstaw fabryki wagonów, a następnie jej prowadzenia.  Fabryka powstała na terenie przy ówczesnej ul. Wiślnej (Broschkischerweg) i 10 października 1899 rozpoczęła produkcję wagonów (w późniejszym czasie także zestawów tramwajowych) pod nazwą Gdańska Fabryka Wagonów (Waggonfabrik Danzig). Po wojnie dawna fabryka wagonów zmieniła profil produkcji i odtąd stała się Stocznią Północną.

Carl Otto Schrey mieszkał w willi przy Jaśkówce do 1 października 1913 r., kiedy to powrócił do Berlina na inne stanowisko, wciąż związane z budową wagonów, tym razem w skali ogólnoniemieckiej.

Willa Schrey przy Jaśkowej Dolinie 19, fot. APU

Na zdjęciu na pierwszym planie, widoczne ogrodzenie sąsiedniej willi pod nr 9 (dziś nr 17), które w latach 70. rozebrano i odbudowano (w podobnej, ale nie tej samej formie) przesuwając je od jezdni o kilka metrów, kiedy modernizowano ulicę na tym odcinku. Pozostałości kotew utrzymujących dawne ogrodzenie, można znaleźć także i dzisiaj, a dostrzeżemy je na trawniku między jezdnią a ścieżką rowerową w formie dziwnych betonowych kloców. We fragmencie willi pod nr 17 dostrzeżemy także, że jej zachodnie skrzydło na piętrze, zakończone jest otwartą werandą, która w późniejszym okresie zostanie ostatecznie zabudowana.

fot. APU

Robert Krygier

Dodaj opinię lub komentarz.