Otrzymaliśmy dzisiaj oficjalne  stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie kontroli prawidłowości przebudowy Kanału Raduni wewnątrz Forum Gdańsk. Przekazujemy je w całości.

koryto edukacyjne Kanału Raduni?
koryto edukacyjne Kanału Raduni?

„Szanowni Państwo,

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył kontrolę w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, a wnioski z kontroli przekazano już zainteresowanym, czyli Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Prezydentowi Miasta Gdańska.

Przypomnijmy, zakres kontroli obejmował: sprawdzenie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym prawidłowości przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń na: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, wynikającym z zamiennego projektu budowlanego Wielofunkcyjnego Kompleksu Handlowo-Usługowego w granicach ulic 3 Maja, Okopowej, Alei Armii Krajowej, Hucisko, Targ Rakowy i Targ Sienny w Gdańsku (decyzja 743/2016 z dnia 18.10.2016 r.) oraz na wykonanie robót budowlanych zamiennych w granicach ulic 3 Maja, Okopowej, Alei Armii Krajowej, Hucisko, Targ Rakowy i Targ Sienny w Gdańsku (decyzje 455/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. i 792/2016 z dnia 03.11.2016 r.). Decyzje te oczywiście dotyczą Kanału Raduni, nazywanym w nich „korytem edukacyjnym Kanału Raduni”.

Poza drobnymi uchybieniami formalnymi np. brakiem terminu rozpoczęcia robót we wniosku, kontrola stwierdziła, że mogą istnieć podstawy do stwierdzenia nieważności wszystkich decyzji. Pierwotne pozwolenie na budowę wydawał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, projekt zamienny procedował już konserwator miejski. Nie uchylił on jednak poprzedniej decyzji, tak by zgodnie z prawem wydać następne pozwolenie. Tym samym w obiegu prawnym pozostają dwa równoważne pozwolenia – tłumaczy Agnieszka Kowalska, PWKZ.

W ocenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzja pozwalająca na realizację „koryta edukacyjnego” jest niezgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca.

PWKZ skieruje sprawę wydanych pozwoleń do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo jest organem drugiej instancji dla pozwoleń wydanych przez konserwatora miejskiego.

Marcin Tymiński
Rzecznik prasowy PWKZ/WUOZ w Gdańsku”

Przeczytaj:

Gdańsk Strefa Prestiżu

5 thoughts on “Forum Gdańsk bez pozwolenia na przebudowę Kanału Raduni

  • Więc powiadasz że jesteś autorem tej fotki? Jesteś raczej zwykłym kłamcą.

   Odpowiedz
  • Mnóstwo podobnych zdjęć zrobiono podczas zapowiedzianej przechadzki z Adamowiczem. Ups. prez. Adamowicz nie miał wtedy czasu. Cos mu niespodziewanie wypadło ;)

   Odpowiedz
 • Eee proszę się zapoznać z kodeksem postępowania administracyjnego a potem klepać takie bieda-artykuły.

  Odpowiedz
  • Proszę się zapoznać się z treścią artykułu.

   Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.