Odpowiedź Rzecznika Prasowego dr Beaty Czechowskiej-Derkacz na list studenta: Ciężkie czasy na UG

Ze względu na pandemię i obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 12 maja 2020 konieczne jest w tym roku akademickim ograniczenie liczby studentów przebywających w domach studenckich. Liczba miejsc w  akademikach UG z powodu obowiązujących wytycznych zmniejszyła się o około 40 proc, ale większość zajęć na Uniwersytecie Gdańskim odbywa się zdalnie, co ogranicza konieczność przebywania w domach studenckich. Uniwersytet Gdański dysponuje określoną liczbą miejsc w akademikach. W zimowym semestrze roku akademickiego 2020/2021 w domach studenckich UG są zatem kwaterowani studenci pierwszego roku, ponieważ są w najtrudniejszej sytuacji – muszą wdrożyć się w funkcjonowanie uczelni i mają najwięcej zajęć w budynkach UG – oraz obcokrajowcy, ponieważ uczelnia jest do tego zobowiązana międzynarodowymi umowami. Pozostali studenci będą kwaterowani w zależności od znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. Rozpatrywane są także indywidualne prośby studentów motywowane szczególną sytuacją, np. niepełnosprawnością uniemożliwiającą inny sposób kontaktu z uczelnią.

Zajęcia, które odbywają się na terenie uczelni, najczęściej odbywają się w blokach terminowych, aby nie było konieczności zbyt częstych dojazdów. Dla studentów spoza Trójmiasta, którzy mają wyznaczone zajęcia na terenie UG, przygotowane są noclegi (maksymalnie na dwie doby). Trzeba także pamiętać, że jeśli w Gdańsku zostanie ustanowiona czerwona strefa, konieczne będą regulacje, zgodnie z którymi wszystkie zajęcia będą realizowane online.

Zgodnie z regulaminem studenci UG są kwaterowani w akademikach na okres roku akademickiego lub wakacji. Dokładne terminy pobytu są wyznaczane przez uczelnię. W tym roku studenci UG – obcokrajowcy byli kwaterowani od 25 września, a studenci – obywatele polscy – od 28 września. Ze względu na zagrożenie COVID-19 wszystkie miejsca musiały zostać zdezynfekowane. Wszyscy studenci mieszkający w akademikach w okresie letnim otrzymali informacje o konieczności wykwaterowania do 25 września 2020. Informacje zostały m.in. zamieszczone na tablicach informacyjnych w domach studenckich i były przekazywane indywidualnie przez administrację. Przed zakwaterowaniem studenci zobowiązują się do przestrzegania regulaminu, z którego m.in. wynikają terminy zakwaterowania.

Wszystkie decyzje dot. organizacji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim są podyktowane względami bezpieczeństwa pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz koniecznością zorganizowania pracy i zajęć dla całej, zróżnicowanej społeczności akademickiej.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 6.10.2020


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.