Co niedziela humoreska – 3

Co niedziela będzie humoreska, czyli lekki utwór wierszowany, często o satyrycznym charakterze.

Motto
Ludzie myślą, że humoreski
to jest coś
zabawnego.

Dziennikarze.
Z politykami i dziennikarzami
jest trochę
jak na przesłuchaniu.
Obwiniony może pleść co chce.
Ale świadek
musi mówić prawdę.

Zbigniew Sajnóg, rysynki: Paweł Paulus Mazur

Dodaj opinię lub komentarz.