Zbigniew Sajnóg

Zbigniew SajnógZbigniew Sajnóg (1958). Współzałożyciel, autor założeń teoretycznych i uczestnik działań Tranzytoryjnej Formacji Totart (1986-1992). Współautor i współredaktor wydawnictw grupy.

W latach osiemdziesiątych współpracował z Ruchem Społeczeństwa Alternatywnego, Ruchem Wolność i Pokój, z Pomarańczową Alternatywą. Współpracował z „bruLionem“, był współautorem i prowadzącym Brulion TiVi.

Na początku lat dziewięćdziesiątych redagował dział w „Tygodniku Literackim”. Aktualnie współpracuje min. z portalami Się myśli, ePrawda. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor książek tyleż licznych, co niewydanych.


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.