Strefa obywatelska

Elektryczne hulajnogi „uregulowane” i nowe definicje pojazdów – zmiany w prawie o ruchu drogowym

20 maja 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące m.in. zasad poruszania się po drogach publicznych hulajnogami elektrycznymi i innymi „urządzeniami transportu osobistego”. Zmiany sprawiają wrażenie rewolucyjnych. Czy rzeczywiście takie będą naprawdę – codzienność pokaże.

Zacznijmy od tego, że regulacje zawarte w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym, zawierają kilka istotnych definicji:

  1. Urządzenia wspomagające ruch (UWR) – „urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni”. Po prostu: hulajnoga, łyżworolki, wrotki, deskorolka.

Ich użytkownicy muszą obowiązkowo korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Przy korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych, prędkość takiego pojazdu ma być zbliżona do prędkości pieszego. Pojazdy te muszą ustępować pierwszeństwa pieszym i nie stanowić utrudnienia dla ruchu pieszego. Przepisy zabraniają też prowadzić taki pojazd w stanie nietrzeźwości czy przewozić na nim inne osoby, zwierzęta lub ładunki.

  1. Hulajnogi elektryczne – „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.

Hulajnogi elektryczne będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów. Na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, należy ustępować pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku takiej infrastruktury hulajnoga elektryczna może poruszać się po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością nie większą niż 30 km/h. Maksymalna prędkość hulajnogi wynosi 20 km/h.

  1. Urządzenie transportu osobistego (UTO) – „pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na pojeździe, ale nie będący hulajnogą elektryczną”.

Takie pojazdy mogą poruszać się po drogach i pasach dla rowerów, a po chodnikach i drogach dla pieszych tylko w przypadku braku infrastruktury rowerowej. Poza tym obowiązują standardowe przepisy dotyczące obowiązku zachowania należytej ostrożności czy ustępowania pieszym.

We wszystkich trzech przypadkach nie wolno poruszać się tymi pojazdami w stanie nietrzeźwości. Nie wolno też przewozić na urządzeniu innych, poza kierującym, osób i zwierząt, nie wolno też ciągnąć za takim pojazdem jakichkolwiek przyczep, ładunków, innych pojazdów. Nie wolno też podczepiać się do jakichkolwiek innych pojazdów. Ponadto, nowe przepisy zabraniają dzieciom do 10. roku życia kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dzieci poniżej 10 lat będą mogły korzystać z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Równocześnie przepisy nie zakładają obowiązku jazdy na hulajnodze czy UTO w kasku ochronnym. A gdzie można parkować hulajnogi? Przepisy nie są tu zbyt jednoznaczne i stanowią jedynie, że parkować hulajnóg nie można „na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu roweru”.

Tyle, jeśli chodzi o przepisy. Dobrze, że zostały wprowadzone. Zmiany i uwspółcześnienie Ustawy o ruchu drogowym było długo oczekiwane przez wszystkich użytkowników dróg, a zwłaszcza przez pieszych. Z jakim skutkiem litera prawa będzie przekuwana w codzienna praktykę, przekonamy się już wkrótce. Niestety, nie mam złudzeń, piractwo chodnikowe – podobnie jak w przypadku rowerów – nie zniknie z dnia na dzień z naszych ulic. Jednak bez nowych przepisów (i konsekwencji ich łamania w postaci grzywien) nie byłoby w ogóle szans na jego ukrócenie. Kolejne pytanie – czy nowelizacja w pełni odpowiada potrzebom wszystkich uczestników ruchu drogowego i czy obejmuje wszystkie możliwe kwestie sporne? O tym także przekonamy się z czasem.

Dariusz Olejniczak


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.