• Wydarzenie: Premiera filmu dokumentalnego ,,Gdańsk 1939” i oficjalne uruchomienie portalu Historii Mówionej Muzeum
  • Czas: 22 listopada 2019 r. Godzina 12.00
  • Miejsce: Kino Muzeum, pl. Bartoszewskiego 1, poziom –3
  • Wstęp wolny

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki zaprasza na podwójną premierę projektów realizowanych w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się 22 listopada 2019 r. o godz. 12 w Kinie Muzeum. Przedstawimy po raz pierwszy produkcję filmową Muzeum pt. „Gdańsk 1939” oraz Portal Historii Mówionej MIIWS.

,,Gdańsk 1939”

Film dokumentalny o wydarzeniach 1939 roku w Gdańsku oraz ich genezie nawiązującej między innymi do utworzenia Wolnego Miasta Gdańska i jego nazyfikacji w latach 30. Do poruszanych przez dokument zagadnień należą tragiczne losy polskiej i żydowskiej ludności tego miasta, a także bohaterska obrona Westerplatte czy gdańskiego gmachu Poczty Polskiej. W filmie wykorzystano liczne materiały archiwalne, w tym również te dotąd nieznane szerszej publiczności. Dopełniają je fragmenty notacji filmowych ze świadkami historii zrealizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Warstwę merytoryczną uzupełniają komentarze historyków oraz badaczy historii Gdańska XX wieku.

Najbliższe bezpłatne pokazy filmu „Gdańsk 1939” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostaną zorganizowane:

  • 22 listopada 2019 r. (piątek), godz. 12.00
  • 24 listopada 2019 r. (niedziela), godz. 14.00
  • 29 listopada 2019 r. (piątek), godz. 17.00

Przed seansem należy pobrać darmowy bilet z kasy.

Portal Historii Mówionej Muzeum

Udostępniony  internetowo Portal Historii Mówionej pozwoli użytkownikom na zapoznanie się z treścią zgromadzonych przez Muzeum relacjami świadków i bohaterów historii II wojny światowej. Są to unikalne świadectwa doświadczonych przeżyć, a niejednokrotnie tragedii. Zdecydowana większość zrealizowanych nagrań odnosi się do polskich losów w dziejach wojny, ale nie brakuje wśród nich opowieści o innych narodach dotkniętych konfliktem i okupacją. Zdecydowaną większość wywiadów filmowych zrealizowano na terenie Polski. Mając jednak na uwadze ogólnoświatowy charakter II wojny światowej, docierano również do innych, nieraz bardzo odległych państw. Uruchomiony portal da możliwość nie tylko obejrzenia zgromadzonych relacji filmowych, ale i pobrania ich transkrypcji w języku polskim lub angielskim.

Tak gdzie to było możliwe do udostępnionych relacji dołączone zostały w galerii kopie dokumentów i zdjęć archiwalnych. Wartość poznawczą i edukacyjną wzbogaca możliwość zobaczenia i odsłuchania udostępnionych krótkich form filmowych, filmów dokumentalnych i audycji radiowych powstałych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Muzeum relacji. Większość z nich stanowią wywiady zrealizowane przez pracowników Muzeum, pozostałą część otrzymano od Fundacji Filmowej Armii Krajowej.

Z portalu będzie można korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. edukacyjnych i badawczych. Skierowany jest głównie do uczniów, studentów, naukowców, filmowców, dziennikarzy, a także przedstawicieli instytucji badawczych i popularyzujących wiedzę o II wojnie światowej. Dopuszczalne będzie korzystanie z materiałów do celów prywatnych, o ile będzie to służyło pogłębieniu wiedzy i nie zostanie to wykorzystane w sposób niezgodny z prawem.

Oba wydarzenia należą do cyklu obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Projekty zrealizowano z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gdańsk Stefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.