Strefa obywatelska

Gdańsk nie opublikował aż 300 oświadczeń majątkowych pracowników magistratu

W biuletynie Urzędu Miejskiego w Gdańsku brakuje aż 300 oświadczeń majątkowych m.in. pracowników wyższego szczebla. Magistrat nie kwapi się z ich publikacją od ponad trzech miesięcy. Sprawdzamy dlaczego.

 

Urząd Miasta w Gdansku

30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Obowiązek ich dostarczenia dotyczy nie tylko prezydenta miasta i jego zastępców, czy radnych, ale też urzędników wydających decyzję w imieniu wspomnianego prezydenta, czy osoby po prostu kierujące podmiotami stanowiącymi mienie komunalne. Dokumenty dotyczące majątku mają gwarantować transparentność funkcjonowania danej instytucji.

W minionym tygodniu zauważyliśmy, że nie ma oświadczenia majątkowego Grzegorza Szczuki. Okazało się, że to wierzchołek góry lodowej. Po porównaniu oświadczeń z 2022 i 2021 roku okazuje się, że wciąż brakuje ich kilkadziesiąt. Nie ma m.in. oświadczeń dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz jego współpracowników. Braki są ogromne.

Publikacja oświadczeń nie może stanowić problemu
Procedura publikacji oświadczeń w internecie nie jest skomplikowana. Po tym, jak oświadczenie majątkowe trafia do specjalnie oddelegowanych urzędników wskazanych przez prezydenta, burmistrza lub wójta, muszą oni usunąć dane adresowe dotyczące majątku, usunąć dokument PIT i zeskanować oświadczenie celem jego umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BiP).

Co prawda, ustawodawca nie określił terminu publikacji oświadczeń w BIP-ie. Niemniej powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki – jest to czas konieczny dla dotarcia przesyłek listowych z oświadczeniami, wykonania ich kopii i wprowadzenia informacji do BIP. Co ważne, warunkiem publikacji nie jest dokonanie uprzedniej analizy oświadczeń przez osobę uprawnioną. Ewentualnie koryguje się proste błędy – brak podpisu czy nieczytelne wypełnienie formularza.

Dlaczego zatem miasto Gdańsk tak odwleka publikację oświadczeń majątkowych?
Jak tłumaczą nam pracownicy biura prasowego gdańskiego magistratu, w ciągu roku wpływa blisko 600 oświadczeń majątkowych. Połowa z nich została już zamieszczona w BIP.

– Aktualnie trwają jeszcze sprawdzania około 300 oświadczeń, wśród których znajdują się te złożone przez pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 70 oświadczeń jest już sprawdzonych i są na bieżąco wprowadzane do BIP. Z tych 70 sprawdzonych 50 dotyczy samych dyrektorów szkół – wyjaśnia Patryk Rosiński z gdańskiego magistratu.

Dokumentację według gdańskich urzędników można uznać za kompletną w momencie, kiedy towarzyszy jej PIT. Od tego też momentu możemy mówić o dacie złożenia dokumentacji dotyczącej oświadczenia majątkowego.

– Referat, który do tej pory nadzorował proces zbierania, sprawdzania i publikowania oświadczeń majątkowych, podlegał na przestrzeni ostatnich kilku tygodni procesowi rekonstrukcji. Zakończyła się ona z dniem 1 sierpnia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje potrzeba i przestrzeń do poprawy skuteczności działania. Pewne zaległości w publikacji oświadczeń są tego przykładem. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany przyniosą pozytywny efekt i poprawę – mówi Rosiński.

Gdański magistrat zapewnił nas, że jeśli chodzi o kolejność publikowania oświadczeń, to – ponieważ zawsze może się pojawić wątpliwość, dlaczego akurat jakiegoś konkretnego oświadczenia brakuje – nie preferujemy konkretnych osób z racji pełnia przez nich konkretnej funkcji. Sprawdzamy i publikujemy oświadczenia „po kolei”.

Maciej Naskręt, Dziennik Bałtycki


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.