Landschaftliche Bank der Provinz Westpreußen (Krajowy Bank Prowincji Prusy Zachodnie), dziś znany jako oddział banku BGŻ BNP Paribas (d. Bank Gospodarki Żywnościowej), wybudowany został w latach 1904-1905 na terenie odzyskanym po likwidacji zachodnich wałów obronnych miasta.

Sam budynek projektował, pracujący w Gdańsku radca budowlany Fritz Tiburtius, natomiast elewacja jest dziełem dreźnieńskiego architekta Curta Hempela.

Budynek składa się z dwóch skrzydeł, wschodniego w którym mieściły się biura Prowincji Prusy Zachodnie oraz północnego (naprzeciw zespołu katowni) gdzie mieścił się właściwy bank.

Wejście główne umieszczono w narożniku budynku, dodatkowo podkreślając je wysoką wieżą zwieńczoną czterospadowym dachem, natomiast nad wschodnim skrzydłem umieszczono małą wieżyczkę zakończoną strzelistym hełmem, skrzydła budynku z kolei zwieńczono schodkowymi szczytami.

W wyniku działań wojennych w marcu 1945 r. zniszczeniu uległą górna część wieży narożnej, strzelisty hełm nad wschodnim skrzydłem (w późniejszym czasie założono tu niewielki hełm) oraz szczyty (zachował się jedynie fragment pomiędzy wieżą a wschodnim skrzydłem).

Robert Krygier

Dodaj opinię lub komentarz.