Lędowo (niem. Landau), wieś założona przez Krzyżaków, pierwsze informacje pisane zawarte są w księdze „Das Marienburger Ämterbuch” z 1393 roku. Za Kazimiera Jagiellończyka włączona do gdańskiego patrymonium wiejskiego, następnie w obrębie Prus i Wolnego Miasta Gdańska, a po wojnie w obrębie powiatu gdańskiego. Ciekawostką jest, że w 1547 roku osadnicy holenderscy lokowali wieś na prawie emfiteutycznym. W tym czasie była to wieś wolna, w której została zniesiona pańszczyzna, posiadająca własny 27-punktowy wilkierz i kilkunastu wolnych gospodarzy.

Lędowo

Część gospodarstw już w okresie przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku aż do dziś lokowana była po drugiej stronie Motławy w odniesieniu do drogi, więc dostęp do gospodarstw od tej strony był jedynie przez drewniane mostki.

mostek w Lędowie

W latach 80. – mocno zmurszałe – stanowiły dla przeprawy nie lada wyzwanie. Jedynym, oprócz przepraw mostowych, zabytkiem jest dworek z końca osiemnastego wieku, w latach międzywojennych i po wojnie pełniący funkcje edukacyjne (szkoła 3-klasowa), obecnie po gruntownym remoncie muzealne, a zwany Modrzewiowym Dworem. Ekspozycja przedstawia wnętrze bogatego żuławskiego domu wiejskiego, razem z prezentacją ubiorów z tamtego okresu.

Edward Jankowski

Dodaj opinię lub komentarz.