Wydarzenia i informacje

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów – program 2018

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, przedstawiamy program obchodów wydarzeń w Oddziale IPN w Gdańsku i Delegaturze w Bydgoszczy.

Zapraszamy na:

GDAŃSK

23 marca 2018 r. (piątek), godz. 11.00 – Multikino (al. Zwycięstwa 14)

Pokazy filmów:

  • Życie za życie, film dok. prod. polskiej (2007), reż. A. Gołębiewski (31 min).
  • Stella, fabularyzowany dok. prod. polskiej (2015), reż. M. Pawlicki (55 min).

Pokaz filmów będzie poprzedzony tematyczną prelekcją pt. „Polscy Sprawiedliwi”, wygłoszoną przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej.

23 marca 2018 r. (piątek), godz. 14.00 – Urząd Pocztowy Gdańsk 50 (ul. Długa 23/28)

Otwarcie wystawy „Akcja »Żegota« Polski Podziemnej”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Oddział IPN w Gdańsku będzie reprezentował dyrektor, prof. Mirosław Golon.

23 marca – 6 kwietnia 2018 r. – plac przed siedzibą Oddziału IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216)

Prezentacja wystawy „Akcja »Żegota« Polski Podziemnej”.

 BYDGOSZCZ

23 marca 2018 r. (piątek), godz. 9.30 – Multikino (ul. Focha 48)

Pokazy filmów:

  • Życie za życie, film dok. prod. polskiej (2007), reż. A. Gołębiewski (31 min).
  • Stella, fabularyzowany dok. prod. polskiej (2015), reż. M. Pawlicki (55 min).

Pokaz zostanie poprzedzony krótką prelekcją. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń (z podaniem ilości osób) na adres: piotr.wiejak@ipn.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

23 marca – 6 kwietnia 2018 r. – plac przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy (u. Jagiellońska 3)

Prezentacja wystawy „Akcja »Żegota« Polski Podziemnej”.

TORUŃ

24 marca 2018 r. (sobota), ok. godz. 12.30 – (po Mszy Św. rozpoczynającej się o godz. 11.30) ul. Starotoruńska

Delegacja Oddziału IPN w Gdańsku, na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem, złoży kwiaty w Kaplicy Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu.

Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej.

Przypis od redakcji:

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, przypadającego 24 marcaMuzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udostępni zwiedzającym czasową wystawę fotografii „Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej”. Zaprezentowane zostaną plansze z fotografiami Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej, pomimo grożącej kary śmierci,  ukrywali lub w inny sposób pomagali Żydom. Wśród nich będą zarówno zdjęcia Polaków, którzy zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, jaki i tych którzy nie zostali wyróżnieni tym tytułem (np. bł. siostra Julia Rodzińska). Fotografie uzupełnione będą informacjami biograficznymi. Wystawa będzie prezentowana na poziomie „-3” w holu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do końca marca 2018 roku.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki, weźmie także udział w odbywających się 23 marca uroczystościach w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.