Strefa obywatelska

Nie dla wycinki lasu i budowy osiedla w lesie nadmorskim w Brzeźnie!

11 lutego 2021 r. w ramach zorganizowanej przez sieć Zielona Fala ogólnopolskiej akcji przeciwko wycinkom drzew w miastach, trójmiejska sekcja Zielonej Fali zorganizowała akcję informacyjną dotyczącą zagrożenia, jakie niesie przygotowywany obecnie przez Biuro Rozwoju Gdańska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II”. W ramach akcji do części drzew, które miałyby zostać ścięte, przytwierdzono nekrologi, a w sąsiednich ruchliwych punktach – tablice informacyjne dla mieszkańców informujące o zagrożeniu dla tego cennego przyrodniczo miejsca.

Nie dla wycinki lasu i budowy osiedla w lesie nadmorskim w Brzeźnie!
Nie dla wycinki lasu i budowy osiedla w lesie nadmorskim w Brzeźnie!

Oprotestowywany plan został opracowany zgodnie z interesem dewelopera, który chciałby część lasu zabudować kilkunastometrowymi blokami. Sprzeciwiamy się więc planom przekwalifikowania terenów leśnych w pasie nadmorskim na działki inwestycyjne, na których zbudowane miałyby być wielopiętrowe bloki. Wiązałoby się to z wycinką kilkuset drzew! Towarzyszyłoby temu zagrożenie dla ujęć wody pitnej Zaspa i Czarny Dwór.

Żądamy:

  • Uznania terenu 001 w przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II” za obszar leśny.
  • Niedopuszczenia do wprowadzenia tam jakiejkolwiek stałej zabudowy oraz dróg dojazdowych dla samochodów.
  • Objęcia ochroną lasów i łąk pomiędzy deptakiem do mola a ul. Hallera na terenach 001, 002 i 003.
  • Objęcia konsekwentną ochroną strefy wokół ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór, szczególnie w newralgicznym miejscu, gdzie znajduje się dział wodny pomiędzy wodą słoną a słodką.
  • Respektowania ustaleń z ekspertyzy dotyczącej zasad ochrony ujęć wodnych opracowanej przez Państwowy Instytut Geologii w 2008 r.

W okresie walki z globalnymi zmianami klimatycznymi i problemem malejących zasobów wody, rozwiązania, które proponują władze miasta w planie zagospodarowania przestrzennego służące realizacji interesu dewelopera kosztem mieszkańców i przyrody są skandaliczne.

Plan zagospodarowania terenów pasa nadmorskiego nie jest jedynym w Gdańsku przypadkiem zamierzonej dewastacji przyrody i wylesiania. M.in. obecnie realizowana inwestycja mieszkaniowa Nowe Srebrniki na gdańskim Srebrzysku wiąże się z wycinką lasu nad Jaśkową Doliną i zniszczeniem zielonych dolinna terenie dawnego poligonu.

Aktualne informacje na temat naszego protestu na stronie: http://pasnadmorski.zieloni.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/ZielonaFalaTrojmiasto
Kontakt: e-mail: zielonafala@zieloni.pl

Cały tekst protestu – PDF

Gdańsk Strefa Prestiżu, informacja prasowe

One thought on “Nie dla wycinki lasu i budowy osiedla w lesie nadmorskim w Brzeźnie!

  • Popieram protest z pełnym przekonaniem!

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.