Wydarzenia i informacje

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na  II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne,  które odbędzie się w dniach 20-21.03.2021 r.

 • rejestracja: do 28.02.2021 r.
 • przesyłanie abstraktów: 28.02.2021 r.
 • udział jest bezpłatny
 • komunikat ustny lub posterowy  na temat badań własnych & popularno-naukowy 
 • certyfikaty i książka abstraktów
 • sympozjum odbędzie się na platformie Microsoft Teams
 • kontakt przez fanpage lub  pssch2021@gmail.com
 • konferencja inna niż wszystkie konferencji on-line  wróć do normalności, poczuj się jak na konferencji w normalnym trybie 
 • organizatorami II PSSCh są: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików UG oraz Rada Samorządu Studentów WCh UG
 • link do wydarzenia na Facebook-u: https://www.facebook.com/events/2499948723647701
 • wszystkie informacje na temat Sympozjum zostały umieszczone na stronie Sympozjum na: www.pssch2021.pl.

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest cyklem konferencji studencko-naukowych w celu zwiększenia potencjału naukowego młodych naukowców. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne – zarówno dla uczestników wygłaszających swoje komunikaty, jak i uczestników biernych. W ramach Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań, bądź przedstawić problem z zakresu tematów popularno-naukowych. Ze względu na sytuację spowodowaną COVID-19 wydarzenie jest przeniesione w tryb on-line, wykorzystując platformę Microsoft Teams. W związku z brakiem możliwości organizowania konferencji naukowych podczas pandemii – organizowane wydarzenie jest sposobem do „powrotu do normalności naukowej”, możliwością zdobycia doświadczenia oraz innych korzyści wynikających z rozszerzenia swojej bibliografii naukowej.

Po zakończeniu Sympozjum zostanie utworzona Książka Abstraktów zawierająca streszczenia wszystkich wystąpień, a wszystkim uczestnikom zostanie wysłany certyfikat poświadczający wygłoszenie komunikatu i udział w Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym.

Czekamy na Was!

Komitet Organizacyjny I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego

materiały prasowe