Boom mieszkaniowy, jaki opanował Gdańsk na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, nie ominął Siedlec. Powstała wówczas spora część zachowanej do dziś zabudowy dzielnicy. Przykład budownictwa mieszkaniowego z tamtego okresu stanowi ulica Tarasy.

ulica Tarasy
„Danziger Volksstimme”, nr 98 z 27 IV 1929

Autorem projektu architektonicznego nowego osiedla, na dotychczas praktycznie niezagospodarowanej parceli, był gdański architekt Albert Falk. Od nazwiska tego budowniczego wzięła się nazwa ulicy – Falkhof, choć co dociekliwsi mogą w niej dostrzec Sokoli Dwór (niem. der Falke – sokół, der Hof – dwór).

ulica Tarasy
„Danziger Volksstimme”, nr 152 z 03 VII 1930

Kilkupiętrowe kamieniczki, wzniesione w duchu modnego wówczas modernizmu, do dziś zdobią posągi postaci, reprezentujących poszczególne grupy zawodowe. Należy pamiętać, iż międzywojenne Siedlce zamieszkiwała głównie ludność robotnicza. Dla niej to budowano nowe osiedla i zespoły mieszkaniowe.

ulica Tarasy
„Danziger Volksstimme”, nr 98 z 27 IV 1929

Przedwojenne Siedlce cechowały się mnogością restauracji ogrodowych, których sława nierzadko wykraczała poza granice dzielnicy. W jednym ze skrzydeł osiedla Falkhof, na początku lipca 1930 r. otwarto nowocześnie urządzoną restaurację „Am Falkhof”. Lokal miał przyciągać klientelę m.in. ogrodem z fontannami, kręgielnią, muzyką, obfitym bufetem, najlepszymi napitkami oraz zawsze świeżymi wypiekami. Dziś próżno szukać podobnych miejsc na Siedlcach.

ulica Tarasy
„Danziger Volksstimme”, nr 98 z 27 IV 1929

Wojciech Grott

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie dlasiedlec.pl

Od redakcji:

Załączamy kilka współczesnych ujęć ulicy Tarasy.

 

Dodaj opinię lub komentarz.