Pozornie zwykłe posiedzenie brytyjskiej Izby Lordów z 11 listopada 1947 przeszło do annałów historii politycznej. To wówczas były (i przyszły) Premier Rządu Jej Królewskiej Mości Winston Churchill wypowiedział jedno z bardziej znanych zdań w którym stwierdził, że

”demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu ”.

Demokracja, bo o niej tu mowa, to ustrój polityczny oparty na władzy ludu , którego podstawowym narzędziem są cyklicznie odbywające się wybory.

Tak się akurat składa, że rozpoczęty 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego karnawał demokracji dobiega końca. W międzyczasie na jesieni musieliśmy zdecydować o obsadzie organów samorządu terytorialnego, by następnie na wiosnę 2015 r. wybrać Prezydenta. Przed nami ostatnia w całym cyklu wielka elekcja, która zadecyduje o kształcie sceny politycznej na lata 2015-2019. W niedzielę 25 października wybierzemy nowy skład Sejmu i Senatu. Uffff….. kalendarz wyborczy był jak widać bardzo napięty, a trwająca niemal permanentnie od ponad roku kampania wyborcza okazała się być społecznie męcząca.

Na koniec politycznej batalii, o 12 mandatów z Okręgu Wyborczego nr 25 obejmującego miasto Gdańsk, chcielibyśmy poznać opinie na trzy zasadnicze tematy, które naszym zdaniem są najistotniejsze w perspektywie nadchodzącej VIII kadencji Sejmu…

Niniejsze pytania kierujemy do:

 • Grzegorza Strzelczyka i Andrzeja Jaworskiego z Prawa i Sprawiedliwości
 • Agnieszki Pomaskiej i Michała Owczarczaka z Platformy Obywatelskiej
 • Joanny Senyszyn i Piotra Baucia ze Zjednoczonej Lewicy
 • Ewy Lieder i  Bartłomieja Szatkowskiego z Nowoczesnej
 • Magdaleny Błeńskiej i Jacka Hołubowskiego z Kukiz ’15
 • Aleksandry Krotowskej-Cachy i Tomasza Larczyńskiego z Razem
 • Karola Rabendy i Zdzisława Kościelaka z KORWIN

Pytania:

 1. Czy jest Pani/Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
 2. W jaki sposób zdaniem Pani/Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 ?
 3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pani/Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska ?

Postanowiliśmy ograniczyć długość wypowiedzi bezwzględnie do maksymalnie 600 znaków ze spacjami na każde pytanie, dając ostateczny czas na odpowiedź na e-mail Gdańsk Strefy Prestiżu gdanskstrefa@gmail.com do najbliższego wtorku (20 października) do godz. 24.00

Brak odpowiedzi będzie traktowany jako odpowiedź.

Przedstawiamy odpowiedzi na zadanie pytania.

Grzegorz Strzelczyk – Prawo i Sprawiedliwość
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Podatek progresywny (z rozsądnymi progami), obecnie w praktyce jest degresywny, likwidacja podatku liniowego dla najlepiej zarabiających (kontraktowców).

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Zmniejszyć udział inwestycji infrastrukturalnych generujących dodatkowe koszty związane z utrzymaniem nowo wybudowanej infrastruktury. Przeznaczyć znacznie więcej środków na innowacje, badania i rozwój technologiczny (innowacyjna gospodarka); zwiększyć udział środków na rewitalizację przestrzeni miejskich a także rewitalizację społeczną terenów popegeerowskich. Jeśli infrastruktura w naszym regionie to inwestycje w transport kolejowy i energetyczne linie przesyłowe w tym gazociągi.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Inwestycje w sektor produkcji tworzące nowe miejsca pracy np. inwestycja w część petrochemiczną rafinerii Grupy Lotos, zapewni dywersyfikację produkcji rafinerii a tym samym poprawi efektywność ekonomiczną przerobu ropy naftowej, stworzy nowe miejsca pracy między innymi dla absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemii. Inwestycje tą można sfinansować przez PIR i nie trzeba by określać PIRu ch.. d… i kamieni kupa. Dokończenie budowy przez PERN zaplecza logistycznego paliw płynnych w Gdańsku, znakomicie poprawiłoby to bezpieczeństwo energetyczne Polski i tej części Europy środkowej.

Andrzej Jaworski – Prawo i Sprawiedliwość
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Dobrym i sprawiedliwym rozwiązaniem jest podatek progresywny z wysoką kwotą wolną od podatku. Na początku należy podwyższyć ją do 8 000 zł tak jak zaproponował to prezydent Andrzej Duda. Dużo ważniejszym problemem niż kwestia stawek podatku PIT jest bardzo wysokie obciążenie płac składkami na ZUS i Narodowy Fundusz Zdrowia. Nadmierne obciążanie pracy podatkami i składkami wypycha ludzi do tzw. szarej strefy i zmniejsza konkurencyjność naszej gospodarki.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Ze środkami UE jest tak, że pokrywają one często tylko w części jakąś inwestycje. Pozostałą część (i to często większą część) trzeba dopłacać z własnych źródeł. Dlatego też nie należy wymyślać inwestycji, aby wykorzystać pieniądze z Unii. Tylko racjonalnie gospodarzyć. Naszymi naturalnymi potrzebami jest wyremontowanie wszystkich dróg w naszym województwie. Nie możemy skupiać się tylko na drogach krajowych i wojewódzkich. Chcemy, aby drogi powiatowe i gminne także były bezpieczne i zapewniały komfortową jazdę

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Trzeba doprowadzić do końca wszystkie kluczowe inwestycje w naszym regionie. Musimy zmodernizować drogi powiatowe i gminne. Ważnym elementem będzie budowa obwodnicy Starogardu, elektryfikacja linii kolejowej Starogard – Tczew, remont najważniejszych zabytków ( w tym mostu w Tczewie). Wprowadzić program Prawa i Sprawiedliwości, a w nim 500 zł na dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8.000 tys zł, wprowadzić bezpłatne leki dla seniorów i obniżyć wiek emerytalny.

Agnieszka Pomaska –  Platforma Obywatelska – nie odpowiedziała.

Michał Owczarczak – Platforma Obywatelska
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jestem zwolennikiem podatku progresywnego, ale maksymalnie niskich progów (dla najsłabiej zarabiających nawet 10 proc) i maksymalnie prostego sposobu rozliczania (np. poprzez przeniesienie na państwo obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ) oraz wprowadzenia preferencji dla rodzin z dziećmi.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Dwutorowo. Mam wrażenie, że budowa infrastruktury – dróg, kanalizacji, dróg kolejowych itd. – jeszcze się w Polsce nie domknęła. Warto zatem inwestować w poprawę ich jakości. Ale też warto część środków przeznaczyć na inne działy – polepszenie jakości polskiej gospodarki i firm, rozwój edukacji na wszystkich poziomach, wspieranie dziedzin, w których Polacy mogą być konkurencyjni. Środki europejskie mogą być też instrumentem rozwoju badań, innowacji i stwarzać warunki wybitnym polskim naukowcom do pracy. Ważny jest też

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Zadeklarowałem seniorom, których na Pomorzu i Gdańsku przybywa, że będę dbał o prawo ich dotyczące – srebrną gospodarkę, opiekę i narzędzia do aktywnego i zdrowego życia. Warto wspierać przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich – czasami mała zmiana w prawie daje im dużo więcej możliwości pracy i zatrudniania. Przez współpracę z Izbą Rzemieślniczą dalej wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego. Chciałbym też wspierać rozwój miast, nie tylko inwestycyjny, ale też obywatelski, społeczny. Z ciekawością obserwuję ruchy miejskie zakorzeniające się także poza metropoliami – np. w Starogardzie Gdańskim.

Joanna Senyszyn –  Zjednoczona Lewica – nie odpowiedziała

Piotr Bauć – Zjednoczona Lewica
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jestem zwolennikiem progresywnego opodatkowania jak w krajach wysoko rozwiniętych. Podatki progresywne budują system solidarności społecznej i pomagają kształtować silną klasę średnią. System liniowy to typowy system neoliberalny. Tworzy potężne rozwarstwienie społeczne i służy kreowaniu bardzo wąskiej grupy, która dominuje życie ekonomiczne i polityczne. Taki system funkcjonuje w Rosji, co jest dosyć symptomatyczne.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Należy zmienić myślenie, a nawet sam język, który tym myśleniem kieruje. Nie wolno tych pieniędzy bezmyślnie wydawać (czytaj – „przejeść”), tylko należy je inwestować, czyli wprowadzać w obrót gospodarczy. To jest fundamentalna różnica w myśleniu o wykorzystaniu kapitału w gospodarce. Trzeba wybrać nisze technologiczne i inwestować w nie.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Po pierwsze, będę działać na rzecz rozwoju Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Małszu. Ośrodek ten (samofinansujący) będzie służył jako ośrodek rehabilitacji długotrwałej, nie tyko dla sportowców. Po drugie, będę zabiegać o korytarz gospodarczy na szlaku E-40 Balt-Orient. Są na to unijne pieniądze, trzeba tylko po nie sięgnąć. Po trzecie, będę wspierać ruchy miejskie i łączenie budżetów obywatelskich z budżetami na rewitalizację. W ramach szeroko pojętej polityki miejskiej, będę również patrzeć na ręce lokalnym władzom, zabiegać o transparentność. Przykład takich działań, to pytania o koszt nowej strony gdansk.pl (na chwilę obecną nie otrzymałem wyczerpującej informacji).

Ewa Lieder – Nowoczesna
1. Czy jest Pani zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jestem zwolenniczką podatków niskich, zrozumiałych dla zwykłego człowieka. Czyli pomysł 3X16, który można przetestować w kalkulatorze www.3×16.info. Ten pomysł zakłada podatek liniowy od osób fizycznych, w tym także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To wszystko pod warunkiem lepszego funkcjonowania systemu pomocy dla osób najsłabszych ekonomicznie, szczególnie tym, które nie mają szansy na uzyskanie dochodu nie z własnej winy, ale np. z powodu choroby, niepełnosprawności.

2. W jaki sposób zdaniem Pani należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
W sferze poprawy warunków życia: rewitalizacja stref zaniedbanych w miastach i lepsza infrastruktura, w tym kolejowa. W sferze społecznej lepiej zorganizowana służba zdrowia i dobra opieka dla seniorów. Edukacja praktyczna i dająca szanse na dobrą pracę. W sferze gospodarczej priorytetem są dla mnie innowacje i rozwój nowego przemysłu i czystej energetyki, która poprawia nasze bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnia nas od zagranicznych dostawców surowców. System dzielenia i kontroli wykorzystania środków powinien być przejrzysty i wolny od „wynalazków” polskiej biurokracji.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pani zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Zależy mi na skoku rozwojowym województwa pomorskiego, na tworzeniu tutaj warunków rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju w handlu międzynarodowym i żegludze. Ustawowego rozwiązania będzie wymagał program dla Wisły, w tym nowe prawo wodne. Należy stworzyć możliwość powrotu żeglugi oraz wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Ważne jest też, byśmy nie zmarnowali szans, które daje przyjęta właśnie ustawa metropolitalna. Ona jest szansą nie tylko dla metropolii trójmiejskiej, ale i dla powiatów całego województwa.

Bartłomiej Szatkowski – Nowoczesna
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jestem zwolennikiem podatku liniowego, gdyż jest bardziej przejrzysty i sprawiedliwy.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Środki z funduszy europejskich w perspektywie lat 2014-2020 muszą przygotować polską gospodarkę do wyzwań stawianych przed nami w perspektywie znacznie dłuższej niż 2020 rok, gdy fundusze europejskie wyschną. Musimy przestać je przejadać na bieżące, w większości niepotrzebne lokalne pomysły służące głównie reelekcji lokalnej władzy – parki wodne, lotniska itp. Dlatego uważam, że w głównej mierze powinniśmy je przeznaczyć na działalność badawczo-rozwojową, która spowoduje, że Polska zacznie wytwarzać produkty i usługi o dużej wartości dodanej, innowacyjne, przez co przestaniemy być tylko „montownią”, a staniemy się znaczącym dostawcą na europejski i światowy rynek dóbr o dużym wkładzie intelektualnym.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Jako poseł zamierzam lobbować za wszystkimi projektami prorozwojowymi, zwłaszcza jeżeli będą one dobre dla Pomorzan. Jestem szczególnie zainteresowany rozwojem gospodarczym i kulturalnym Pomorza oraz poprawą sytuacji w szeroko rozumianej edukacji.
W zakresie rozwoju gospodarczego zamierzam położyć nacisk na wykorzystanie żeglugi śródlądowej, która jest tańsza, ale też bardziej przyjazna dla środowiska od transportu lądowego. Uważam, że powinniśmy się uczyć od najlepszych, dlatego należy tu przytoczyć kilka faktów: transport wodny w Holandii stanowi około 40% całego transportu, w Niemczech około 20%, a w Polsce poniżej 1%.
Przy tej okazji zostanie wykonana regulacja rzek w Polsce, co zapobiegnie powodziom w przyszłości. Powinniśmy również wykorzystać rzeki do produkcji energii elektrycznej.
Zamierzam postawić na turystykę i rekreację. Szczególnie będę wspierał projekty związane z turystyką rowerową.
Jestem przekonany, że odpowiednia edukacja i przygotowanie młodzieży do startu w dorosłe życie jest naszym podstawowym zadaniem, dlatego zamierzam promować i wspierać współpracę systemu edukacji z biznesem i na podstawie tych relacji wypracowywać najbardziej trafne kierunki kształcenia.

Magdalena Błeńska – Kukiz` 15
1. Czy jest Pani zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jestem zwolennikiem równego traktowania wobec prawa, czyli podatku liniowego – podatek progresywny zakłada ukaranie wyższym podatkiem tego, kto był bardziej pracowity, lepiej sobie poradził i więcej zarabia. Postuluję likwidację podatku PIT, składek ZUS i NFZ na rzecz podatku od funduszu płac w wys. 20-30% – prosty, przejrzysty mechanizm, równy dla wszystkich.

2. W jaki sposób zdaniem Pani należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Środki europejskie należy według mnie, wydawać jedynie na edukację lub inwestycje, które się zwrócą – tylko w ten sposób wydatkowane środki przełożą się na rzeczywisty i trwały rozwój Polski – nowy chodnik czy aquapark nie przyczynią się do zbudowania silnej, samodzielnej (niezależnej od dotacji) gospodarki – tym bardziej, że jest to ostatnia transza dotacji unijnych w takiej wysokości.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pani zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Jeśli zostanę posłem, moje biuro poselskie będzie w Sopocie, nie w Warszawie, będę nadal współpracować z licznymi lokalnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami, z tą różnicą, że będę miała nowe narzędzia umożliwiające wprowadzanie w życie koniecznych zmian, także tych sugerowanych przez środowiska lokalne (ustawowy przymus szerokich konsultacji społecznych lokalnych władz z mieszkańcami oraz całkowitej jawności finansów miejskich, umów itd).
Chciałabym także doprowadzić do rozbudowy żeglugi śródlądowej, tak aby Gdańsk i Wisła bardziej wykorzystywały swój potencjał.

Jacek Hołubowski – Kukiz` 15
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jestem za wprowadzeniem ujednoliconej stawki podatku VAT oraz likwidacji CIT i PIT na rzecz 1% podatku od przychodu, co dałoby ogromny zastrzyk budżetowi od sklepów wielkopowierzchniowych i korporacji, które do tej pory były uprzywilejowane w sprawach podatkowych, a ich poziom sprzedaży jest ogromny względem całego rynku.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Fundusze unijne na lata 2014-2020 powinny być przekazywane na inwestycje, które napędzą gospodarkę, oraz powinny być przekazywane sprawnym pracodawcom na tworzenie nowych stanowisk pracy, a nie przejadane i przekazywane na kolejne kursy dla bezrobotnych. Powinny również służyć poprawie warunków w placówkach oświatowych oraz budowie obiektów sportowych służących rozwojowi przyszłych sportowców, a nie być kolejnym drogim w utrzymaniu stadionem.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Dla Pomorza zamierzam walczyć o udrożnienie Wisły dla ruchu wodnego, co mogłoby ułatwić współpracę spółek stoczni gdańskiej np. ze stocznią w Tczewie. Będę działał również na rzecz tworzenia specjalnych stref ekonomicznych i inwestycyjnych, które przyciągałyby inwestorów na Pomorze. Skupię się na rozwoju turystyki na Żuławach, których walory nie są w pełni wykorzystane, a w połączeniu z morzem, jeziorami kaszubskimi i starymi pięknymi miastami mogłyby być perłą w pomorkiej koronie.

Aleksandra Krotowska-Cacha – Razem
1. Czy jest Pani zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?

Jestem zwolenniczką systemu progresywnego. Obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy i mało wydajny. Podatki w Polsce obciążają w większym stopniu osoby niezamożne, w mniejszym zaś osoby o wysokich dochodach. Prowadzi to do zbyt niskich dochodów budżetowych, co znacząco utrudnia sprawne funkcjonowanie instytucji państwowych. W konsekwencji, polski system podatkowy osłabia państwo, podważa zaufanie społeczne i pogarsza dostępność usług publicznych. Dlatego Razem postuluje wprowadzenie realnie progresywnej skali podatkowej.

2. W jaki sposób zdaniem Pani należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Na ile to możliwe – inaczej niż dotychczas, czyli efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w dyrektywach UE. Trzeba skończyć z:
1. Brakiem kompetencji w zarządzaniu i ocenianiu finansowanych przedsięwzięć;
2. Rynkiem nic nie wartych szkoleń;
3. Brakiem strategii jeśli chodzi o wydatki na kulturę i edukację.
Podmiot kontrolujący ten proces powinien być niezależny od ekipy rządzącej.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pani zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Przede wszystkim jako posłanka – czyli reprezentantka ogółu obywateli – będę działać na rzecz wszystkich regionów, nie tylko Pomorza. Szczególnie zależy mi na nowej polityce mieszkaniowej, dzięki której mieszkanie znów stanie się prawem, a nie przywilejem. Korzystne dla Gdańska mogą być działania w zakresie zrównoważonego transportu – w naszym programie transport morski ma szczególnie wysoką pozycję, co oznacza rozwój portów (w planach mamy na przykład drugą linię kolejową z osobnym mostem nad Martwą Wisłą do Portu Północnego). Będę dbać o zachowanie walorów turystycznych regionu.

Tomasz Larczyński – Razem
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
W kwestii podatków bezpośrednich popieram kompleksową propozycję partii zmierzającą do przywrócenia realnej progresji podatkowej (zamiast realnej degresji, jak ma to miejsce teraz), przedstawioną tutaj:
partiarazem.pl/kalkulator (w menu „Pokaż opis systemu podatkowego”)
Zakłada ona krótkoterminowe zbilansowanie wpływów podatkowych (zwiększone stawki bilansują się z obniżonymi) i długoterminowe ich zwiększenie dzięki pobudzeniu konsumpcji, a to z kolei dzięki zmniejszeniu podatków osobom najmniej zarabiającym, których siłę nabywczą dodatkowo wspomoże ucywilizowanie stosunków pracy.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Powinny one zostać wykorzystane na inwestycje wspomagające rozwój gospodarczy, a nie spektakularne pomniki (np. lotniska). Szczególnego wspomożenia wymaga infrastruktura kolejowa, w tym zwłaszcza budowa nowych linii (np. Podłęże-Piekiełko czy Płock-Sochaczew-Chodaków), elektryfikacja istniejących („magistrala węglowa” czy Bydgoszcz-Krzyż), budowa terminali intermodalnych zwłaszcza w celu zmniejszenia tranzytu równoleżnikowego, rozbudowa dojazdu kolejowego do Portu Północnego. Należy także wesprzeć porty morskie przez modernizację infrastruktury przeładunkowej.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
(przez Pomorze należy rozumieć województwo pomorskie?)
– Działania na rzecz integracji metropolitalnej (tworzenie ram prawnych, propagacja integracji Trójmiasta).
– W ramach decentralizacji Polski ulokowanie w Trójmieście (oraz np. w Tczewie) niektórych urzędów centralnych, w tym powrót Dowództwa Marynarki Wojennej do Gdyni oraz postulowane w programie „Zrównoważony Transport” partii Razem ulokowanie w Trójmieście Ministerstwa Zrównoważonego Transportu.
– Projekt nowej linii kolejowej Gdańsk-Nowy Dwór Gdański-Elbląg oraz modernizacja linii Szymankowo-Nowy Dwór.
– Zdecydowane zwiększenie wpływu władz Gdańska i Gdyni na zarządzanie portami.

Karol Rabenda – KORWIN
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Jako partia jesteśmy przeciwni podatkowi dochodowemu w ogóle. 80% urzędników skarbówki zajmuje się jego obsługą a przynosi stosunkowo niewiele dochodów do budżetu państwa.

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Mądrzej. Niestety wpadliśmy w pułapkę „trzeba brać bo unia daje”. Dotyczy to głównie samorządów, które już nie tylko zadłużają się „pod korek” ale niekiedy wyprzedają majątek publiczny by mieć na wkład własny. Na domiar złego inwestują w coraz bardziej absurdalne pomysły.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Infrastruktura. Mamy jeszcze kilka inwestycji na Pomorzu, które należy przyśpieszyć. Na pewno inwestycje wyprowadzające tranzyt poza miasta. Szereg miast czeka na swoje obwodnice, a korki w centrach miast dają się we znaki mieszkańcom.

Zdzisław Kościelak – KORWIN
1. Czy jest Pan zwolennikiem podatkowego systemu progresywnego czy tez liniowego?
Oczywiście liniowy i to możliwie niski, rzędu 10%. Przykłady państw tzw. tygrysów azjatyckich uczą, że wówczas wpływy do budżetu są największe – ludzie płacą je bez większych oporów i nie kombinują. Podatek progresywny sprawi, że jego potencjalni płatnicy przeniosą się do krajów o bardziej przyjaznych systemach podatkowych (jak to uczynił np. znany francuski aktor Gerard Depardieu).

2. W jaki sposób zdaniem Pana należy wykorzystać przyznane Polsce środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020?
Wyłącznie na infrastrukturę, najlepiej taką, która służy ogółowi – np. komunikacyjną. Slogany typu „trzeba inwestować w człowieka” w praktyce oznaczają, że pieniądze – do których dokłada się przecież także nasz kraj – trafiają w ręce firm powstałych tylko po to, by organizować tzw. szkolenia. Ich rzekomy beneficjent uzyskuje „za darmo” papier, bez którego wcześniej i tak robił to samo.

3. Co w nadchodzącej kadencji zamierza Pan zrobić dla Pomorza i dla Gdańska?
Moim celem jest gospodarczy wzrost całej Polski. Z racji swego szczególnego położenia, Pomorze i Gdańsk będą zawsze w dużo lepszej sytuacji, niż wiele innych regionów naszego kraju. Oczywiście, jeżeli z woli wyborców zasiądę w sejmowych ławach, będę popierać wszelkie inicjatywy poprawiające jakość życia gdańszczan i Pomorzan – tak, jak to czyniłem przez dwie kadencje jako radny Miasta Gdańska. Jedną z takich koniecznych moim zdaniem inwestycji – o której jednak nikt nie mówi – jest budowa obwodnicy kolejowej Trójmiasta. Mało kto wie, że była ona planowana w latach 70tych XX w. za czasów tow. Gierka; idea jej budowy poszła w zapomnienie wraz z kryzysem gospodarczym i upadkiem komuny. Najwyższy czas powrócić do tej idei. Nie może być tak, że przez sam środek naszej aglomeracji przewożone są tysiące ton ładunków, często niebezpiecznych. Przewozy towarowe są najbardziej dochodową częścią przewozów kolejowych, warto więc inwestować w ich infrastrukturę.

Gdańsk Strefa Prestiżu


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

3 thoughts on “Wyborczy test Gdańsk Strefy Prestiżu

 • Dlaczego w niektórych przypadkach kierujecie pytanie do dwóch kandydatów z jednego komitetu w niektórych do jednego?

  Odpowiedz
  • Nasze niedopatrzenie, lista już jest uzupełniona a pytania wysłane.

   Odpowiedz
 • 1. liniowy
  2. Infrastrukturę pobudzającą przedsiębiorczość
  3. Głosować przeciwko idiotom, dyletantom i tym co robią z Gdańska bursztynową wieś.

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.