Dn. 1 czerwca 2021 r. dr Karol Nawrocki został powołany na stanowisko wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzja o powołaniu została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie przez Kolegium Instytutu.

Obecnym priorytetowym zadaniem dr. Nawrockiego na stanowisku wiceprezesa IPN będzie realizacja międzynarodowego projektu edukacyjno-memoratywnego „Szlak Nadziei” opowiadającego o losach ponad 116 tysięcy Polaków – cywilów i żołnierzy armii gen. Andersa, którzy pełni nadziei na powrót do domu przemierzyli 3 kontynenty, zwyciężając Niemców pod Monte Cassino, Bolonią czy Ankoną. Projekt ten został przedstawiony przez dr. Nawrockiego w trakcie przesłuchania kandydatów na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez Kolegium IPN dn. 27 kwietnia br.

W ramach zapowiedzianego przez dr. Karola Nawrockiego projektu historia tego szczególnego dla polskiego narodu doświadczenia zostanie opowiedziana i upamiętniona m.in. w miejscach znajdujących się na szlaku wędrówki armii gen. Władysława Andersa.  Realizacja międzynarodowego projektu wpisuje się w wieloletnie zaangażowanie dr. Nawrockiego w opowiadanie prawdy o polskim doświadczeniu II wojny światowej za granicą. Inspiracją dla projektu „Szlak Nadziei” był zainicjowany i koordynowany przez dr. Karola Nawrockiego, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wspólnie realizowany wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2019 r. międzynarodowy projekt wystawienniczy „Fighting and Suffering”, który stał się największą tego typu akcją informacyjną w historii polskiej dyplomacji. Przedsięwzięcie to umożliwiło zaprezentowanie opowieści o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej milionom ludzi na 6 kontynentach, w 66 krajach, w ponad  150 miejscach.

Realizacja międzynarodowego projektu „Szlak Nadziei” będzie połączeniem synergii dwóch państwowych instytucji, jakimi są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dzięki wykorzystaniu potencjału naukowego, edukacyjnego, zarządczego oraz formalnego obu Instytucji, opowieść o wędrówce Polaków wraz z armią gen. Władysława Andersa, będąca symbolem niepodległej postawy i determinacji, jak i tragedii polskich obywateli, którzy zmarli w jej trakcie, będzie mogła wybrzmieć oraz zostać uzupełniona o liczne nowe, nieznane na ten moment fakty.

Nowe obowiązki dr. Karola Nawrockiego nie wpłyną na dynamikę pracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym na realizację inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, przebiegającej zgodnie z planem przedstawionym w trakcie prezentacji Założeń Programowych dn. 25 sierpnia 2020 r. Udział dr. Karola Nawrockiego w pracach Muzeum oraz Instytutu pozwoli na realizację istotnych i przełomowych przedsięwzięć, w tym działań na rzecz przywrócenia i pielęgnowania pamięci o polskiej historii w środowisku międzynarodowym.

Gdańsk Strefa Prestiżu

materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.