• Wydarzenie: Promocja książki dra Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” w ramach cyklu Spotkania z Historią
  • Data: 7 października 2021 roku o godz. 17:30
  • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Sala kinowa (poziom -3)
  • Wstęp: Bezpłatny
  • Więcej informacji na: www.muzeum1939.pl

Po ponad siedemdziesięciu latach od zakończenia II wojny światowej wielu z nas wciąż nie potrafi jednoznacznie określić, jaki charakter miały zbrodnie popełnione wówczas przeciwko Polakom. Niemcy, kierując się planem zagłady narodu polskiego, zorganizowały aparat eksterminacji i systematycznie realizowały ją do 1945 r. Wybór środków i metod wyniszczania Polaków pozostawał niezwykle zróżnicowany geograficznie, a proces unicestwiania – rozłożony w czasie. Nie powinno to jednak przesłaniać zamiaru i istoty dokonanych zbrodni.

Publikacja dr. M.J. Mazurkiewicza ma za zadanie zainicjować w kraju i za granicą dyskusję (nie tylko) akademicką o zagładzie Polaków i uwrażliwiać na los narodu polskiego w latach okupacji. Lektura ta krok po kroku wyjaśnia, jak doszło do jednego z największych, choć dotąd nienazwanych ludobójstw XX w.

Maciej Jan Mazurkiewicz – doktor prawa, historyk. Pro­wadzi niezależne badania nad okupacją ziem polskich w okre­sie II wojny światowej. Skupia się na prawnomiędzynarodowej kwalifikacji zbrodni na Polakach w ujęciu studiów nad ludo­bójstwem (genocide studies). Zajmują go też zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, dydaktyką historii oraz historią i kulturą wyżywienia (food studies).

  • Rozmowę z dr. Maciejem Janem Mazurkiewiczem poprowadzi dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W spotkaniu weźmie udział także dr hab. Karol Polejowski, Zastępca Prezesa IPN.

Relacja na żywo rozpocznie się 7 października 2021 roku o godz. 18:00 i udostępniona zostanie w mediach społecznościowych Muzeum – FB MIIWŚ

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

 

Dodaj opinię lub komentarz.