6 kwietnia 2017 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego powstała nowa instytucja kultury pod nazwą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, łącząc w sobie istniejące od 2008 r. muzeum o tej samej nazwie i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku okres ten był czasem wytężonej pracy, realizacji licznych projektów i rozwoju na wielu płaszczyznach. Poniżej przedstawione zostały jedne z efektów czteroletniej pracy zespołu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizującego działania pod dyrekcją dr. Karola Nawrockiego:

 •  1 830 864 gości, którzy odwiedzili Muzeum
 • Ponad 30 zrealizowanych wystaw czasowych
 • Ponad 1 700 przeprowadzonych lekcji, zajęć i warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział łącznie ponad 35 000 uczestników
 • 12 436 nowych obiektów pozyskanych do kolekcji zbiorów MIIWŚ
 • 49 423 odnalezionych obiektów na Westerplatte
 • 7 sezonów badań archeologicznych na Westerplatte
 • Niemal 30 wydanych własnych publikacji
 • 226 notacji filmowych przeprowadzonych ze świadkami historii
 • 196 zrealizowanych krótkich form filmowych
 • Ponad 12 767 nowych tytułów zgromadzonych w Bibliotece
 • Blisko 30 zmian i uzupełnień na wystawie głównej
 • 258 podpisanych porozumień o współpracy z wolontariuszami
 • 165 tytułów wyświetlanych w Kinie Muzeum
 • 5 425 gości Muzeum na wodzie
 • Ponad 70 wyjątkowych wydarzeń naukowych i kulturalnych, realizowanych przez Muzeum, m.in. międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, debat, spotkań autorskich, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów multimedialnych i innych
 • 3 691 zarezerwowanych noclegów w Apartamentach Muzeum
 • 3 edycje projektu teatralnego dla dzieci i młodzieży „Zmieniając perspektywę”

Jak dodaje dr Karol Nawrocki, dyrektor MIIWŚPowyższe liczby wyglądają imponująco jak na osiągnięcia jednej instytucji kultury. Ale to nie liczby są najważniejsze, tylko ludzie. To dzięki profesjonalnemu, interdyscyplinarnemu i energicznemu zespołowi Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jesteśmy zawsze gotowi do opowiadania o historii. Czy to w samym Muzeum, na uniwersytetach, w mediach społecznościowych, ze sceny muzycznej, w kinie, a nawet w muzealnym sklepie i na stadionach, w Polsce i na całym świecie – wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Dziękujemy wszystkim tym, którzy od czterech lat towarzyszą nam w tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Wystawa, którą każdy powinien zobaczyć
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ostatnie cztery lata to także konsekwentne przywracanie pamięci o Westerplatte – budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, którego proces inwestycyjny jest możliwy dzięki starannie i sprawnie przeprowadzonej procedurze legislacyjnej. 1 września 2019 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej placówki, a jesienią tego samego roku archeolodzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnaleźli spoczywające przez ponad 80 lat w bezimiennych mogiłach szczątki 9 Obrońców Westerplatte. Noty identyfikacyjne poległych zostały wręczone Rodzinom przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w trakcie porannych uroczystości 1 września 2020 r. na półwyspie. W sierpniu 2020 r. instytucja zaprezentowała Założenia Programowe projektowanego Muzeum, którego budowa, podzielona na etapy, przewidziana jest na lata 2020-2027. Pod koniec 2020 r. w ramach międzynarodowego konkursu została wybrana zwycięska koncepcja cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, którego otwarciu 1 września 2022 r. towarzyszyć będzie uroczysty pogrzeb Obrońców Westerplatte. Realizacja cmentarza oraz udostępnienie nowoczesnej wystawy w zabytkowym budynku Elektrowni stanowią I etap realizacji inwestycji. Muzeum prowadzi także na Westerplatte pierwsze w historii półwyspu szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne, prace naukowe, badania saperskie i geotechniczne oraz inne pozwalające na dogłębne, szczegółowe poznanie historii tego niezwykłego miejsca-symbolu.

Wystawa, którą każdy powinien zobaczyć
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ważną i efektywną gałęzią Muzeum są także działania międzynarodowe. Instytucja nawiązała współpracę z kilkudziesięcioma partnerami zagranicznymi, aktywnie realizując misję opowiadania o II wojnie światowej poza granicami kraju. Był to czas wypełniony organizacją międzynarodowych konferencji (m.in. Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych, Międzynarodowa konferencja naukowa „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”), w których wzięli udział przedstawiciele nauki i kultury z całego świata. W ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych międzynarodowy projekt wystawienniczy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” został zaprezentowany milionom ludzi na 6 kontynentach, w 66 krajach, w ponad 150 miejscach. Owocem współpracy międzynarodowej były także realizowane wystawy, m.in. „Pancerne skrzydła” czy „Milion zza oceanu/A Million overseas”. Instytucja gościła w swoich murach ambasadorów, głowy wielu państw i przedstawicieli administracji państwowych oraz samorządowych. W projektach organizowanych przez Muzeum brali udział liczni zagraniczni naukowcy, muzealnicy i zarządcy największych pól bitewnych na świcie.

Działania instytucji to także licznie realizowane wydarzenia kulturalne: koncerty, pokazy multimedialne, spektakle teatralne czy spotkania autorskie. Organizowane z artyzmem i rozmachem wydarzenia przyciągnęły setki tysięcy odbiorców, uczestniczących za równo na miejscu, jak i za pomocą transmisji w mediach społecznościowych oraz na antenach kanałów telewizyjnych. Wydarzenia takie jak widowisko muzyczne „Tak zaczynała się wojna”, koncert „100#WOLNOŚĆ”, czy widowisko multimedialne „Poland: First to Fight” nagrodzone międzynarodowymi wyróżnieniami, na długo zostaną w pamięci widzów.

Efektem zaangażowania i kompetencji Muzeum w zakresie realizacji misji oraz działań statutowych była koordynacja w 2019 r. uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod przewodnictwem dr. Karola Nawrockiego – Pełnomocnika do spraw organizacji obchodów z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach stworzonego systemu, honorowym patronatem Muzeum zostało objętych 361 zróżnicowanych przedsięwzięć organizowanych w Polsce i na świecie. W specjalnie przygotowanych w tym okresie widowiskach, konferencjach, wystawach, projektach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach wzięły udział tysiące uczestników, a informacje o wydarzeniach, takich jak m.in. odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego na placu przez Muzeum, realizacja unikalnego projektu edukacyjno-wystawienniczego „Muzeum na wodzie” czy ustanowienie nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego dotarły do milionów osób na całym świecie.

Wystawa, którą każdy powinien zobaczyć
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Działania Muzeum to także ambitne i nowoczesne realizacje: wysoko wyspecjalizowana pracownia konserwatorska uruchomiona w 2018 r., ciesząca się powodzeniem Strefa Nowych Technologii pozwalająca na dotarcie z przekazem historycznym zwłaszcza do młodych odbiorców, Kino Muzeum czy aktywnie działająca szkółka teatralna dla dzieci i młodzieży. Muzeum realizuje świadomą politykę społecznej odpowiedzialności w ramach m.in. licznych działań proekologicznych, dbając o zachowanie bioróżnorodności na terenie przylegającym do Muzeum, chroniąc gatunki ptaków czy też tworząc audycje opowiadające o spotkaniu kultury z naturą, co doskonale widoczne jest na półwyspie Westerplatte.

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa, Muzeum skutecznie i konsekwentnie realizuje działania w nowych realiach, modyfikując dotychczasową strategię komunikacyjną. Każdego dnia w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Muzeum umieszczane są materiały dotyczące II wojny światowej, w postaci zarówno ciekawych informacji, wystaw prezentowanych w rzeczywistości wirtualnej, relacji świadków historii, wirtualnych spacerów, jak i innych interesujących materiałów naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych. Instytucja wykorzystuje szereg możliwości płynących z nowych technologii, efektywnie docierając do szerokiego grona odbiorców. Wśród realizacji można wymienić m.in. platformę WBMF.online wraz z projektem „Cyfrowe Westerplatte”, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje jednocześnie technologie VR i AR do odtworzonych cyfrowo historycznych scen i miejsc. Ponadto w serwisie Sketchfab Muzeum udostępnia swoje zdigitalizowane zbiory, promując tym samym szeroko dziedzictwo historyczne. W 2020 r. w ciągu 3 tygodni materiały te obejrzało kilkanaście tysięcy internautów, umieszczając je w pierwszej dziesiątce najlepszych projektów na świecie w obszarze dziedzictwa kulturowego i historycznego. W ramach stworzonego Portalu Historii Mówionej Muzeum II Wojny Światowej udostępnione zostały bezpłatnie 73 relacje świadków historii, uzupełnione dodatkowo o transkrypcje w języku polskim lub angielskim, kopie dokumentów i zdjęć archiwalnych, co stanowi bezcenne źródło poznania przeszłości. Profile społecznościowe Muzeum zajmują czołowe miejsca w zestawieniu popularności wśród kont muzealnych z Polski i ze świata, a wyłącznie w 2020 r. akcja #M2WSwirtualnie osiągnęła zawrotną liczbę ponad 35 mln wyświetleń.

Wystawa, którą każdy powinien zobaczyć
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ponadto od ponad roku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizuje akcję #M2WSbezpiecznie. Składają się na nią liczne działania i inicjatywy skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i pokazujące solidarność instytucji w walce z pandemią koronawirusa. W kwietniu 2020 r. w ramach akcji „Maska i książka” placówka rozdystrybuowała mieszkańcom Gdańska 18 tysięcy zestawów, składających się z maseczki ochronnej oraz książki wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ramach akcji „Hotel dla Medyka” Muzeum przekazało do bezpłatnego używania pokoje noclegowe, znajdujące się w części hotelowej instytucji, na potrzeby kadry medycznej świadczącej pracę na terenie województwa pomorskiego. W ramach stworzonego spotu #SzczepimySie Muzeum włączyło się także aktywnie w akcję zachęcającą do szczepienia przeciwko COVID-19. Od 21 października 2020 r. do odwołania parking podziemny instytucji został przekazany na rzecz Centrum testowego COVID-19 drive thru UCK. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji, Muzeum udostępnia swoje wystawy nie tylko wewnątrz budynku, ale także na otwartej przestrzeni, jak chociażby cieszące się popularnością ekspozycje „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” oraz „The Airmen”. Wszystkie te inicjatywy pokazują solidarność Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w walce z pandemią koronawirusa, jak i stanowią realne działania w myśl realizacji polityki społecznej odpowiedzialności.

Przedstawione wyżej aktywności są jednymi z wielu realizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

O bieżących działaniach realizowanych przez Muzeum mogą dowiedzieć się Państwo poprzez strony internetowe Instytucji oraz kanały w mediach społecznościowych:

Opublikowane raporty roczne:

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

2 thoughts on “Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma 4 lata

 • Muzeum zostało zbudowane z inicjatywy Donalda Tuska… Gliński ani PIS nie mieli z tym nic wspólnego, wręcz przeciwnie, mieliśmy do czynienia z wrogom przejęciem placówki.

  Odpowiedz
  • A jak zmieni się władza i dyrektor, to już wrogiego przejęcia nie będzie? Muzeum jest prywatną własnością Tuska?

   Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.