Wocławy (Wotzlaff)

Nazwa wsi (w formie Oteslawe) została po raz pierwszy odnotowana w nadaniu księcia Władysława Łokietka z 1308 roku. Prawdopodobnie już w latach trzydziestych tegoż stulecia wielki mistrz krzyżacki Luter z Brunszwiku przeniósł ją na prawo niemieckie i ustanowił w niej siedzibę nowej parafii. Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisana jest ruina kościoła z połowy XIV wieku. Po Żuławach będzie nas oprowadzał Dr Dariusz Piasek autor albumu „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji naszego kanału YouTube  oraz śledzenia profilu na FB.

Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” Gdański Kantor Wydawniczy 2019 r. Pocztówki Krzysztofa Gryndera. Album dostępny jest w Gdańskiej Księgarni Naukowej przy ul. Łagiewniki 56.

Anna Pisarska-Umańska

One thought on “Wocławy – Żuławy z Piaskiem (film)

  • Innego wyjaśnienia nie znalazłem, a szukałem u źródła. W kole młyńskim jest coś na kształt krzyża. Więc to może o to chodziło? Krzyże konsekracyjne przeważnie znajdują się w kantynie (nakrywce) ołtarzy, na ścianach kościołów oraz na narzędziach liturgicznych. Podczas konsekracji kościoła lub ołtarza płyta ołtarzowa i wewnętrzne ściany budynku w dwunastu miejscach były namaszczane krzyżmem i spryskiwane wodą święconą od średniowiecza i na terenach katolickich do dziś. W ten sposób „konsekrowane” są także narzędzia liturgiczne. Miejsca namaszczenia zostały oznaczone krzyżem konsekracyjnym. Przypomina to konsekrację, przez którą budynki lub przedmioty oddawano do służby kultowej, a tym samym wycofywano z użytku świeckiego.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.