Fotorelacje

Obchody 75. rocznicy śmierci polskich bohaterów: Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”

W ramach obchodów 75. rocznicy śmierci polskich bohaterów: Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej 28 VIII br. o godz. 16.00 na placu obok Bazyliki NMP w Gdańsku została uroczyście otwarta plenerowa wystawa biograficzna pt. „Danuta Siedzikówna «Inka»”.

Jej autorem jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, Artur Chomicz.

Fragment ekspozycji
Fragment ekspozycji na placu przed Bazyliką Mariacką w Gdańsku.

Na planszach zostały zaprezentowane, z zachowaniem chronologii, dokumenty (pochodzące z Archiwum IPN oraz będące własnością krewnych Danuty Siedzikówny), w tym fotografie przedstawiające Bohaterkę, członków jej rodziny, przyjaciół, towarzyszy broni itp. Zostały one opatrzone opisami, które przybliżają w skrócie życiorys urodzonej na Podlasiu w 1928 r. przyszłej sanitariuszki AK. Danuta Siedzikówna żyła krótko, bowiem decyzją Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku została stracona w gdańskim więzieniu 28 VIII 1946 r., tuż przed swoimi osiemnastymi urodzinami. Nie zmarnowała swego życia. Przeżyła je godnie, służąc Ojczyźnie aż do swej śmierci. Zginęła z okrzykiem: „Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko”. Zachowała się „jak trzeba”.

Opisy na poszczególnych planszach zostały sporządzone zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Prof. Mirosław Golon i Krzysztof Drażba.

Wernisaż wystawy poprowadził naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, Krzysztof Drażba.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz województwa pomorskiego, członkowie Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń, młodzież zrzeszona w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz bliscy krewni Danuty Siedzikówny – siostrzenica Hanna Pawełek wraz z mężem Maciejem.

Zgromadzeni na placu przed bazyliką wysłuchali przemówień kilku znamienitych gości, którzy wspominali niezwykle podniosłe wydarzenie sprzed pięciu lat, które miało miejsce w naszym mieście. Dokładnie pięć lat temu, 28 VIII 2016 r., odbył się – z udziałem najwyższych władz państwowych – uroczysty pogrzeb dwojga bohaterów: Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK, oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, dowódcy 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK. Bohaterowie ci zostali pochowani wtedy z należnymi honorami na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Na tegorocznej uroczystości jako pierwszy przemawiał prof. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.

Jerzy Kowalczyk wraz z państwem Hanną i Maciejem Pawełek.

Głos zabrał także Jerzy Kowalczyk, prezes Związku Solidarności Polskich Kombatantów i osób represjonowanych w Gdyni. Stowarzyszenie, któremu przewodniczy, otrzymało niedawno imię Danuty Siedzikówny „Inki”.

Przemawiali także: w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – harcmistrz prof. Marek Wierzbicki, historyk IPN, ks. Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki NMP w Gdańsku oraz Artur Chomicz – autor otwartej właśnie wystawy.

Wystawa poświęcona Sanitariuszce „Ince” jest prezentowana na placu przed bazyliką NMP od strony ul. Podkramarskiej. Można ją zwiedzać do 9 IX br.

Krzysztof Drażba i przemawiający Artur Chomicz.

Kolejnym punktem wspomnianych obchodów było złożenie kwiatów na grobach „Inki” i „Zagończyka” na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Uroczystość tę poprowadził również Krzysztof Drażba, a uświetnił swą obecnością dr Karol Nawrocki, prezes IPN, wygłaszając przemówienie. Zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy a kibice Zawiszy Bydgoszcz odpalili race.

dr Karol Nawrocki, prezes IPN.

Po modlitwie odmówionej przez kapelana Aresztu Śledczego w Gdańsku delegacje poszczególnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, władz miasta i województwa, służb mundurowych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, harcerze, kibice, członkowie Rajdu Katyńskiego złożyli wieńce na grobach bohaterów.

Do dalszych punktów programu obchodów należało złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku, umieszczoną przy bramie przy ul. 3 Maja oraz Msza św. w kościele św. Jana Bosko w Gdańsku Oruni przy ul. Gościnnej. Po niej złożono kwiaty pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.