Dzisiejsza siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Okopowej to przedwojenny budynek Landesversicherungsanstalt czyli Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstawał w latach 1903-1905 na dawnych terenach pofortecznych. Jego budowa wraz z wykupem gruntu kosztowała 520 tysięcy marek. Gmach składa się z budynku usytuowanego równolegle do ulicy oraz dwóch skrzydeł. W jednym z nich znajdowała się przechowalnia kwitów, a w drugim biura. Na drugim piętrze umieszczono salę posiedzeń.

Okopowa: Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W 1902 roku ogłoszono konkurs na projekt budynku. Spośród 80 zgłoszonych prac wybrano projekt elewacji drezdeńskiego architekta Kurta Hempela. Formą nawiązuje ona do renesansu niderlandzkiego. Swoje dzieło wspominał na łamach Neue Kunst in Altpreussen: „Główny akord fasady stanowią jedynie wesoło poruszony szczyt wieńczący i miękko występujące wykusze, bogaty portal i medaliony nawiązujące do języka form starej gdańskiej zbrojowni”. Medaliony – w tym wypadku kartusze, w których umieszczono głowy marynarza oraz rolnika, w otoczeniu ich atrybutów.

Budynek częściowo uległ zniszczeniu w czasie wojny. Stracił wszystkie pięć szczytów oraz umieszczone w dachu hełmy, a także część zdobień, szczególnie te, które odnosiły się do niemieckości gmachu. W portalu najprawdopodobniej znajdował się herb. Zniknęły wspomniane wyżej medaliony. Zmieniły się również wykusze, które dawniej przechodziły przez dwie kondygnacje i nakryte były hełmem. Obecnie wykusze znajdują się na wysokości pierwszego piętra. Zmniejszono także liczbę okien w środkowej osi – z czterech na trzy.

W tamtym okresie konkursy organizowano bardzo rzadko. Zachowały się szkice kolejnych proponowanych fasad:
Fritz Kritzler – III nagroda

Gustav Druxes

Alfred Meyer

Alfred Sasse

Ryszard Kopittke

Dodaj opinię lub komentarz.