15 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 przed Nowym Ratuszem w Gdańsku Pomorska Fundacja Braci Mniejszych zorganizowała konferencję prasową poświęconą problematyce bezdomności wśród zwierząt, w szczególności w kontekście zbliżających się nieuchronnie mrozów.

Pomorska Fundacja Braci Mniejszych - konferencja prasowa
Pomorska Fundacja Braci Mniejszych – konferencja prasowa.

W imieniu fundacji głos zabrał Kamil Poźniak:
Jak Państwo sami czują, stoimy na dworze zaledwie kilka minut i to wystarczyło, byśmy zmarzli. Natomiast tysiące kotów z całego Pomorza w takich i jeszcze niższych temperaturach będzie próbowało przetrwać całą nadchodzącą zimę. Nie jest to dla nich zadanie łatwe, zwłaszcza, iż bardzo wielu ludzi utrudnia je, zamiast ułatwiać.

5 sposobów na ratowanie kotów zimą
5 sposobów na ratowanie kotów zimą

Z uwagi na powyższe apelujemy:

  1. Do władz samorządowych – prezydentów, burmistrzów, rad miejskich. Bez rzeczywistego włączenia się pomorskich samorządów w zapobieganie bezdomności wśród zwierząt nasze działania, tak jak działania innych wolontariuszy prozwierzęcych, będą pracą syzyfową. Od lat rosną nakłady ze środków publicznych i prywatnych na rzecz bezdomnych zwierząt, lecz również od lat nieustannie wzrasta liczba bezpańskich zwierząt. Dzieje się tak dlatego, gdyż nieustannie finansujemy leczenie objawów, skutków, a nie przyczyn. Utrzymanie zwierząt w schroniskach, odłowy, leczenie – to wszystko czynności konieczne, lecz nie powinniśmy dążyć do ciągłej intensyfikacji obecnej praktyki. Musimy zwalczyć przyczyny bezdomności wśród zwierząt, a wśród wielu metod za najistotniejsze należy uznać sterylizację, kastrację i chipowanie. Bez wprowadzenia powszechnych programów ubezpładniających i znakujących, problem zwierzęcej bezdomności wciąż będzie narastał, będzie się wiązał z coraz większymi wydatkami, uciążliwościami dla ludzi i cierpieniem dla zwierząt. Nie wszystkie działania muszą się jednak wiązać z wydatkowaniem środków publicznych. Apelujemy do władz samorządowych, by biorąc przykład z Rady Miasta st. Warszawy oraz Prezydenta Warszawy, włączyli się w pomoc kotom poprzez listy otwarte skierowane do mieszkańców, zarządów nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych czy ogrodów działkowych. Oficjalne stanowiska organów samorządowych mogą dotrzeć do większej liczby osób niż nasza konferencja i realnie wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość.
  2. Zachęcamy do wsparcia w ten sposób akcji „Kocie okienko życia”. Jak zauważa Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski: „Jesień i zima to szczególnie trudny okres dla bezdomnych kotów. Odrobina dobrej woli każdego z nas może odmienić ich los. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche schronienia z dostępem do wody i jedzenia, np. w nieużywanym (wydzielonym) pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia. Kotom, które już zamieszkują piwnice, nie utrudniajmy tam przebywania”. Prosimy, by podobny apel wystosować nie tylko do mieszkańców pomorskich miejscowości, lecz przede wszystkim podmiotów odpowiedzialnych za zarząd nieruchomościami. Zdarza się, iż to zarząd nieruchomości nie tylko nie chce pomagać, lecz nawet utrudnia pomoc ludziom dobrej woli.
  3. Właśnie do ludzi dobrej woli kierujemy nasz trzeci apel zawarty na przygotowanej przez nas grafice – każdy z nas może realnie pomóc kotom przetrwać zimę. Jeśli nie możemy otworzyć dla nich piwnicznego okienka życia, to możemy zorganizować dla nich domek – zakupiony lub wręczony od miasta, organizacji samorządowej lub nawet samodzielnie wykonany ze styropianu. Każdy z nas może także wręczyć im regularnie trochę suchej karmy, napoić wodą. Bardziej szczegółowe porady prezentujemy na przygotowanej przez nas grafice oraz na naszej stronie internetowej.

Apel Prezydenta Rafała Trzaskowskiego – PDF

Stanowisko Rady Miasta st. Warszawy – PDF

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.