Najstarszy zapis o wsi Bielkowo (niem. Groß Bölkau) pochodzi z 1323 r. Pół wieku później Wielki Mistrz Konrad von Jungingen nadaje wieś zakonowi Kartuzów. W XVI wieku podupadający Kartuzi „prywatyzują” wieś, która przez następne lata będzie przechodzić z rąk do rąk, nie tylko drogą sprzedaży, ale i zaboru. Po 50 latach znowu przejmują ją Kartuzi. Już od 1390 roku istnieje w Bielkowie młyn, później od 1608 roku browar, tartak i papiernia, jednocześnie cały czas istnieje folwark z dość dużym gospodarstwem.

W 1881 roku właścicielem majątku Bielkowo (Groß Bölkau) z folwarkiem Kunzendorf zostaje major Ferdinad Kunze. Majątek liczy 485 ha powierzchni i daje 6290 marek dochodu. Później właściciele zmieniają się często, aż w 1946 roku powołuje się tu filię PGR Rusocin.

W 1899 r. według statystyk na terenie wsi Bielkowo wraz z przyległościami: Kolbudy Dolne, Kunzendorf i papiernia, zamieszkiwało Kaszubów katolików – 206, Niemców katolików – 39, Niemców ewangelików – 245 i 3 Żydów czyli razem 493 osoby. W 1923 roku wybudowano na Raduni elektrownię wodną, która jest jedynym dobrze zachowanym zabytkiem. Dwór i zabudowania folwarczne, a także byłe zakłady przemysłowe po upadku PGR-w popadły w ruinę. Ostatnio ruiny wraz z ziemią wykupił prywatny inwestor.

W bezpośrednim sąsiedztwie Bielkowa położona jest wieś Bielkówko (niem. Klein Bölkau), dawniej składała się z majątku Bielkówko i dworku położonego na terenie sołectwa Lublewo, ale ściśle związanego ze wsią. Ciekawostką jest fakt, że Bielkówko nigdy nie było w posiadaniu Kartuzów, właścicieli Bielkowa, a były wsią szlachecką. Według statystyk z 1899 r. Bielkówko wraz z przyległościami Nicponie, Cegielnia i Żmijewo liczyło razem 811 mieszkańców, w tym Kaszubów katolików 579, Polaków katolików 10, Niemców katolików 27 i 195 ewangelików Niemców, a więc Klein było liczniejsze od Gross, choć nie posiadało zakładów przemysłowych. Dziś w Bielkówku zlokalizowany jest pierwszy na Pomorzu i jeden z pierwszych w Polsce prywatny Browar Amber ( dobre lokalne piwo).

Zdjęcie piekarni z rodziną właścicieli z 1912 roku (Bielkowo):

Edward Jankowski

One thought on “Bielkowo i Bielkówko

  • Na pierwszym zdjęciu znajduje się dom, który obecnie należy do mnie. Moja rodzina zamieszkała w nim po przybyciu z lubelskiego. Miło go widzieć i wiedzieć jak kiedyś wyglądał.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.