Czesława Tarchała Scheffs

Po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (studia zaczynałam jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej) trafiłam do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, której wierna pozostałam aż do emerytury. Bibliotekarstwo zdradziłam tylko na rok, gdy dałam się uwieść Oficynie Wydawniczej „Graf”, wydawnictwu, które powstało w czasach transformacji.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (od 2003 roku Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej) pełniłam różne funkcje: instruktora, kierownika działu, zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych…
W latach 1993 – 96 byłam dyrektorem naczelnym. W tym czasie Biblioteka przyjęła imię Josepha Conrada i stała się siedzibą Polskiego Towarzystwa Conradowskiego.

W 1987 roku zostałam wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Otrzymałam także medale:

  • „ Za Zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”
  • „Medal Tysiąclecia Gdańska”
  • „Medal Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy”
  • „Medal Wojewody Gdańskiego Sint Sua Praemia Laudi”.