Dnia 6 kwietnia 2019 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obchodziło swoje drugie urodziny. Bowiem dokładnie dwa lata temu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński podpisał decyzję, na mocy której powstała nowa instytucja kultury, jaką jest obecne Muzeum II Wojny Światowej. Zostało ono utworzone z połączenia dwóch placówek: dotychczasowego muzeum noszącego taką nazwę oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Patronat nad jubileuszowymi uroczystościami objęły: Grupa Energa, Radio Gdańsk, TVP 3 oraz portal Gdańsk Strefa Prestiżu.

W ramach wspomnianych obchodów  w Sali Konferencyjnej w budynku Muzeum odbył się uroczysty koncert zatytułowany „Jak za dawnych lat”. Wystąpili następujący znani artyści: zespół BellCanti, Kwartet Opera oraz pianista Mateusz Lipiński.

Na wstępie wykonali pieśń słynnego polskiego kompozytora, Stanisława Moniuszki, zatytułowaną „Po nocnej rosie”. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w tym roku obchodzimy jubileusz 200 – lecia urodzin kompozytora, a rok 2019 decyzją Senatu RP został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki.

Dopiero po tym uroczystym preludium na scenie pojawiła się prowadząca, Agnieszka Oszczyk, która przywitała zgromadzonych, w pierwszej kolejności gości honorowych.
Uroczystość zaszczycili bowiem: Jarosław Sellin (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego), europosłanka Anna Fotyga, prorektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Cieśliński, przedstawiciele różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, np. Grupy Energa, Radia Gdańsk, Rodzina Katyńska, Związek Sybiraków.

Prowadząca przytoczyła dane liczbowe, związane z działalnością muzeum, które świadczą o  pozytywnie o działalności i rozwoju tej placówki. Imponująca jest chociażby liczba odwiedzających (również gości z innych krajów), która przekroczyła już milion dwieście tysięcy; jak również eksponatów zakupionych w ciągu dwóch lat istnienia muzeum, w tym fotografii, zorganizowanych wystaw czasowych itp. W placówce tej są też organizowane konferencje, seminaria, pokazy filmów.

Następnie po krótkim przemówieniu dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karola Nawrockiego, Jarosław Sellin (z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów) wręczył zasłużonym pracownikom tejże placówki Medale 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Odznakę tę przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym  dla naszego kraju, rozsławianie jego dobrego imienia, utrwalanie tożsamości narodowej itp. Wśród odznaczonych znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele Dyrekcji Muzeum oraz kierownicy różnych jego działów.
Po zakończeniu tej ceremonii zebrani wysłuchali przemówienia Jarosława Sellina.
Minister podkreślił rolę Muzeum II Wojny Światowej w edukacji młodych pokoleń Polaków. Dodał, iż w obecnych czasach musimy szczególnie pielęgnować wiedzę o dziejach naszego narodu. W tym o losach Polaków w czasie drugiej wojny światowej, w czasie której nieodłączne były: walka i cierpienie.
Taką właśnie rolę spełnia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zaapelował do jego pracowników, by kontynuowali misję przekazywania światu historycznej prawdy. Powiedział na koniec: „Tak trzymajcie panie i panowie.”

 

Prowadząca Agnieszka Oszczyk dodała jeszcze, iż Muzeum to jest placówką kultury w pełnym tego słowa znaczeniu. Bowiem funkcjonuje w nim ogólnodostępna czytelnia naukowa, kino, odbywają się w nim międzynarodowe konferencje naukowe.
Następnie zaprosiła gości na zapowiadany wcześniej koncert, zatytułowany „Jak za dawnych lat”. Przedstawiła poszczególnych artystów, dzięki którym mogliśmy posłuchać „kultowych” piosenek śpiewanych niegdyś przez Hankę Ordonównę, Eugeniusza Bodo, Mieczysława Fogga, jak chociażby „Ostatnia niedziela”, „Na pierwszy znak”, „Graj skrzypku, graj”, „Ada, to nie wypada”. Była to uczta nie tylko dla ucha, ale też dla oka, dzięki kreacjom artystów, efektom specjalnym, dekoracjom sceny itp.
Wzruszeni widzowie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami. , zaś organizatorzy wyróżnili sopranistki wręczając im bukiety kolorowych tulipanów.

Na zakończenie zarówno wykonawcy, jak i goście zostali zaproszeni do pozowania do wspólnego zdjęcia.

Maria Sadurska

One thought on “„Jak za dawnych lat” Koncert z okazji 2. urodzin MIIWŚ

Dodaj opinię lub komentarz.