Mierzeszyn (Meisterswalde) powstał przy trakcie kupieckim wiodącym z Gdańska do Kościerzyny. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z 1356 roku (lokacja krzyżacka), ale znaleziska archeologiczne świadczą o głębszej przeszłości. Wieś rozwijała się równomiernie dzięki położeniu, z 200 mieszkańców za Krzyżaków do 830 pod koniec dziewiętnastego wieku. W okresie Wolnego Miasta Gdańska wieś zamieszkiwało stu kilkudziesięciu Polaków i ponad 600 Niemców. Wieś posiadała sporo zakładów rzemieślniczych, piekarnię, stolarnię, zakład ceramiczny, szewski i rzeźniczy. Była poczta (istniała ponad 100 lat, ostatnio zlikwidowana), kilka sklepów, dwa kościoły, szkoła, aż trzy gospody, był lekarz internista i dentysta.

Mierzeszyn

Po 13 czerwca 1933 istniał w Mierzeszynie oddział Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej (narodowości niemieckiej), Johannes Paul Aeltermann, łagodził powstające miedzy Polakami i Nazistami nieporozumienia, co przypłacił życiem, rozstrzelany na początku listopada 39′. Obecnie we wsi mieszka nieco ponad 700 mieszkańców. Wieś straciła na znaczeniu, gdy skrócono drogę z Gdańska do Kościerzyny przez Żukowo i Egiertowo.

Drobny i niepozorny Niemiec, który oddał swe życie za wiarę i polskich parafian…. Johannes Paul Aeltermann.

Edward Jankowski

Dodaj opinię lub komentarz.