Jantar (niem. Pasewark) i Mikoszewo (niem.Nickelswalde lub Waichseldurchstich) to  dwie sąsiadujące ze sobą wsie przylegające do Zatoki Gdańskiej…

mikoszewo
Na terenie obecnie należącym do Jantaru, osadnicy pojawili się już w początkach XIV wieku. W tym czasie władze Zakonu Krzyżackiego zapoczątkowały akcje zasiedlania Starej Mierzei. Pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości datowane są na rok 1391. Prawdopodobnie wtedy zostały one umieszczone w księdze Komturstwa Malborskiego. W tym okresie w miejscowości znajdowało się zaledwie 36 łanów czynszowych oraz 4 łany sołtysa, zaś mieszkańcy zajmowali się głównie połowem ryb oraz rolnictwem. W latach 1409-1411 Jantar został splądrowany przez wojska oblegające Malbork. Pewien oddech mieszkańcy miasteczka wziąć mogli dopiero po zakończeniu wojny trzynastoletniej. Wtedy też Jantar włączony został w skład posiadłości wiejskich miasta Gdańska.
Mikoszewo, osada rybacka położona na bursztynowym szlaku znana była z pierwszych zapisów od 1243 roku. Po lokowaniu sie Krzyżaków w Malborku stała się wsią rolniczą dostarczającą dobra do zakonu. Kasper Schuetz i Hennenberger, kronikarze pruscy, piszą że stara nazwa tej miejscowości brzmiała Nickelswalde i miała się wywodzić od bogatego gbura Nickela, którego w 1393 roku odwiedził późniejszy Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen w towarzystwie kilku obcych rycerzy z zamiarem pokazania im jak zamożnych włościan ma Państwo Krzyżackie. Od XIV wieku funkcjonowały tutaj dwie karczmy goszczące strudzonych podróżnych. Po podpisaniu Pokoju Toruńskiego Mikoszewo było własnością Gdańska.

W 1869 roku Mikoszewo obejmowało 12 gburstw i 16 zagród, a jego obszar obejmował 2402 mórg i 40 domów. Mieszkało tutaj 363 mieszkańców, wszyscy ewangelicy, oprócz jednego katolika. Po zbudowaniu Przekopu Wisły do 1895 roku Mikoszewo znalazło się na prawym brzegu brzegu rzeki.
W sierpniu 1896 roku Mikoszewo wizytował członek rodziny cesarskiej Prinz Albrecht, aby zwiedzić miejscowość i przeprowadzić lustrację Przekopu Wisły. W tym celu wdrapał się na wydmę stanowiącą najwyższe wzniesienie w tym rejonie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, na utrwalonej wydmie o wys. 33,2 m, z której książę Albrecht podziwiał Przekop, ustawiono kamień pamiątkowy.

Obecnie obie wsie liczą sobie nieco mniej niż tysiąc mieszkańców, są miejscowościami typowo turystycznymi … w Jantarze rokrocznie odbywają się mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu….

Edward Jankowski

Dodaj opinię lub komentarz.