Pieczątka firmowa Gewehrfabrik Danzig z lat 1919–1921.

Czy za zwykłą pieczątką, przyłożoną tuszowym stemplem na kartce papieru (dokumencie) sto lat temu, mogą stać poważne nauki historyczne i wielka polityka? Okazuje się, że tak może być w przypadku pieczątki firmowej Gewewehrfabrik Danzig w Gdańsku używanej w latach 1919–1921.

Ale zacznijmy naszą opowieść niejako od początku.

Fabryka broni w Gdańsku zaczyna swoją działalność w 1817 r., w połowie lat 50. zostaje przejęta przez państwo pruskie na własność. Otrzymuje wtedy też patronat króla pruskiego i oficjalną nazwę Königlich Preussische Gewehrfabrik Danzig (Królewska Pruska Fabryka Karabinów Gdańsk).

Pieczątka Fabryki Karabinów z okresu do 1918 r.

Jak widać, w legendzie umieszczonej na pieczątce używanej do 1918 r. jest podana pełna nazwa zakładów, zaś jako godło herbowe występuje tutaj pruski orzeł. W zwyczajowym języku i zapisach oraz różnych dokumentach z tamtej epoki pomijano niekiedy ten dodatek „pruski”, aby skrócić nazwę (co ma miejsce również dzisiaj, zresztą sam też tak robię w innych publikacjach mojego autorstwa).

Jak wielka polityka wpłynęła na powstanie pieczątki wzmiankowanej na wstępie?

Koniec I wojny światowej oraz wydarzenia w Niemczech określane mianem tzw. rewolucji listopadowej spowodowały, że panujący ówcześnie cesarz Wilhelm II został zmuszony do abdykacji, zarówno z tronu cesarskiego Rzeszy, jak i królewskiego Prus. Ponadto panująca sytuacja w Niemczech jednocześnie zmusiła go do ucieczki z kraju. Rezygnację swoją z tych dwóch tronów potwierdził już na wygnaniu, w specjalnym dokumencie wydanym 28 listopada 1918 r. Ogłoszona w tym czasie republika równocześnie kończyła okres istnienia Królestwa Pruskiego.

Po zakończeniu I wojny światowej Gdańsk nie był nawet pewien swojej przyszłej przynależności terytorialnej. Tym samym również fabryka broni w Gdańsku trafiła wówczas niejako pod bezpośrednią kuratelę komisji aliantów. Jak wiadomo, ostatecznie stanęło na tym, że na mocy traktatu wersalskiego utworzono sztuczny twór quasi-państwowy, zwany odtąd Wolnym Miastem Gdańsk (Freie Stadt Danzig) istniejący w okresie międzywojennym.

Skoro nie było już formalnie króla pruskiego, fabryka broni w Gdańsku nie mogła też już nosić nazwy Königlich Preussische Gewehrfabrik (Królewska Pruska Fabryka Karabinów). W tych nowych burzliwych, powojennych realiach zmianie musiała zatem ulec też i pieczątka firmowa fabryki broni w Gdańsku.

przeczytaj: 

I tutaj do głosu dochodzą dwie pomocnicze nauki historyczne, a mianowicie sfragistyka i heraldyka, które być może pomogą nam wyjaśnić nieco dziwny wygląd tej pieczątki (przynajmniej dla mnie). O ile bowiem opis podmiotu w legendzie wokół otoku „GEWEHRFABRIK / DANZIG” nie budzi żadnych uwag i zastrzeżeń co do nazewnictwa, to z kolei oznaczenie herbowe umieszczone w jej środku wprowadza nas w głęboką konsternację. Znajduje się tam herb, który nie jest de facto herbem Gdańska, a przynajmniej nie z ówczesnego okresu. Są tam umieszczone tylko dwa krzyże bez korony nad nimi (sic!), w dodatku krzyże te nie są równoramienne.

Zmusiło to mnie właśnie do zaczerpnięcia wiedzy z tych dwóch dziedzin wymienionych wcześniej i przestudiowania zakresu historii herbu Gdańska. Po analizie tematu doszedłem do wniosku, że nie wiem, co kierowało autorami tego projektu pieczątki, bowiem w żaden logiczny sposób, według postępowania z zasadami tych nauk, nie da się tego wytłumaczyć.

Fabryka Karabinów na Dolnym Mieście.

Niemniej jednak nasunęły mi się dwie takie teorie w tym zakresie:

1. Niewiedza zleceniodawców

Jest to możliwe z tej przyczyny, że do fabryki broni trafiali urzędnicy z tzw. rozdzielnika, niekoniecznie związani w jakiś sposób z Gdańskiem i znający jego historię (a przynajmniej znali jej propagandową wersję o niemieckim Gdańsku od stuleci). Pochodzili oni z różnych miejsc Rzeszy Niemieckiej i po okresie, kiedy odsłużyli swój czas w danej administracji, zmieniali ich na następcy, a oni zajmowali inne stanowiska w administracji państwowej. Zatem mogli oni uznać przy tej okazji, że korona w herbie Gdańska jest być może proweniencji pruskiej, a skoro nie ma królestwa pruskiego, to i koronę można usunąć z herbu. Ot, taka pruska logika według zasady „porządek musi być”.

Znaki/bicia kontrolne (gmerki) na elementach karabinka małokalibrowego Modell 2.

2. Celowe działanie zleceniodawców

Znakowanie na komorze zamkowej karabinka małokalibrowego Modell 2.

Na fali rewolucji, jaka się wtedy przetoczyła przez Niemcy, ktoś mógł uznać obecność korony w herbie na pieczątce jako przejaw czasów feudalnych, które minęły. Zatem usunięcie korony wynikałoby z rozpędu w walce o rewolucyjny postęp i nowoczesność. Nie przypuszczam przy tym, że koronę usunięto celowo z tego powodu, że była nadana w herbie Gdańska przez polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, i miało to być wyrazem niechęci do podległości Polski w przypadku, gdyby Gdańsk miał jej przypaść.

Jaka jest prawda? Czy jest to celowe działanie i symbolika, czy też przypadkowe działanie wynikające z braku wiedzy urzędników fabryki? Być może leży ona pośrodku i nigdy już się nie dowiemy tego jednoznacznie.

Ciekawostką w tej całej historii jest to, że na broni produkowanej później przez Gewehrfabrik Danzig w postaci małokalibrowego karabinka sportowego Modell 2 na komorze zamkowej znajduje się już właściwy, stylizowany herb miasta Gdańska (choć nadal można mieć obiekcje co do krzyży sprowadzonych do kresek o nierównych ramionach). Znaki kontrolne lub jakościowe (gmerki) wybijane na poszczególnych elementach tej broni również przybierają formę stylizowanego herbu Gdańska.

Piotr J. Bochyński

Ilustracje pochodzą z archiwum autora.

Bibliografia:

  • Gedanopedia: Herby Miasta Gdańska i Dzielnic;  https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=HERBY_MIASTA_GDA%C5%83SKA_I_DZIELNIC (dostęp: 2020.09.12);
  • Portal Miasta Gdańska: Miasto ukoronowane;  https://www.gdansk.pl/historia/miasto-ukoronowane,a,79336 (dostęp: 2020.09.12);
  • Andrzej Januszajtis; Krzyże w herbie Gdańska; https://www.gdanskstrefa.com/krzyze-herbie-gdanska/, 2017.09.02 (dostęp: 2020.09.12);
  • Piotr J. Bochyński; Karabinek sportowy Modell 2 z Gewehrfabrik Danzig (1919–1920). Strzal.pl 04/2019;
  • Piotr J. Bochyński; Królewska Fabryka Karabinów w Gdańsku – w filatelistyce; http://www.i-kf.pl/index.php/nauka-technika/1046-karabiny-gdansk.html, 2019.03.30 (dostęp: 2020.09.14).