SPACER PO STAREJ OLIWIE

Oliwa to miejsce szczególne, otoczone aurą swojej historii. Moim hobby stały się niedzielne spacery uliczkami oliwskimi i odnajdywanie różnych architektonicznych smaczków. Pomijając opisane wcześniej dwory przy Polankach i zabudowania nad Potokiem Oliwskim, trzeba wspomnieć o wspaniałych secesyjnych kamienicach przy ulicach Obrońców Westerplatte (dawna Georgstrasse), Leśnej (dawna Waldstrasse), Liczmańskiego (dawna Jahnstrasse), czy też Podhalańskiej (dawna Am Wächterberg).

Ulica Obrońców Westerplatte.

Szkoda, że wiele złego uczyniono w czasie architektonicznej samowoli lat powojennych. Stosunkowo najmniej ucierpiała zwarta zabudowa ulicy Leśnej, gdzie zachowały się w lepszym lub gorszym stanie kamienice pamiętające przełom XIX i XX wieku. Niestety, gorzej się ma sytuacja przy innych wspomnianych ulicach. Co prawda, wciąż podziwiać można liczne i piękne secesyjne kamienice o ciekawych kształtach, spadzistych dachach, z narożnymi wieżyczkami. Jednakże obok nich wyrosły okropne budynki w stylu socrealistycznego kiczu, nierzadko „ozdobione” krzykliwymi kolorami elewacji.

Ulica Leśna.

Warto poświęcić odrobinę uwagi i czasu na przechadzkę ulicą Alfa Liczmańskiego. Nazwa ulicy pochodzi od współtwórcy harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku, pierwszego komendanta Chorągwi Harcerzy w Gdańsku, propagatora polskości w latach międzywojennych. Jak większość polskich patriotów z terenu Wolnego Miasta Gdańska został aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym Stutthof, a następnie w marcu 1940 roku zamordowany w miejscowości Graniczna Wieś. Mieszkał w latach 1930–1939 w kamienicy dziś oznaczonej numerem 7. Na ścianie budynku umieszczono pamiątkową tablicę.

Ulica Alfa Liczmańskiego.

Na ulicy Liczmańskiego warto zwrócić uwagę na budynek sali gimnastycznej, która została wzniesiona jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dla miejscowego gimnazjum i pełni swoją rolę do dzisiaj.

Władze miasta Gdańska doceniają urok Starej Oliwy i powoli rewitalizują uliczki, układając nowe, kamienne nawierzchnie ulic, zakładane jest też stylowe oświetlenie nawiązujące do historycznego charakteru Starej Oliwy.

Spacerując po Oliwie, warto zwrócić uwagę na znajdujący się przy ulicy Leśnej ciekawy neogotycki kościół.

cdn…

Wojciech Stybor

Copyright © 2005 Wojciech Stybor. All rights reserved


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.