Andrzej Januszajtis

Andrzej Januszajtis

Urodzony 18 sierpnia 1928 w Lidzie – polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska.  W latach 1948–1954 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Kształcił się także w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, specjalizując się w fizyce ciała stałego.Od 1954 pracował na PG, od 1968 na stanowisku docenta. Zaczynał w Katedrze Fizyki, był dyrektorem Instytutu Fizyki, a także dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Przed przejściem na emeryturę zatrudniony w Katedrze Fizyki Molekularnej.
W latach 1990–1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym i przewodniczącym rady miejskiej I kadencji. Został później prezesem stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i redaktorem naczelnym wydawanego przez niego periodyku „Miesięcznik Nasz Gdańsk”.

Zaangażowany w renowację gdańskich zabytków oraz propagowanie wiedzy o Gdańsku. Doprowadził m.in. do odbudowy zegara astronomicznego z 1470 w bazylice konkatedralnej i powrotu carillonu na wieżę kościoła św. Katarzyny. W 2002 wyróżniony tytułem honorowego obywatela Gdańska. W 2014, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w badaniu i popularyzowaniu wiedzy o tradycji Gdańska i regionu pomorskiego, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

źródło: Wikipedia