Proszę Państwa, przedstawiam Zakos Stodolny (Scheunen Winkel)- to, co zostało z północnych fortyfikacji miasta. Były trzy zakosy: Stodolny, Wdowi i Oliwski. Wdowi był największy i był już po drugiej stronie alei, Oliwski na środku, a najbliżej fotografa Stodolny – ciąg umocnień  z XVII wieku (należy patrzeć w kierunku żółtego wiaduktu).

Zakos Stodolny

Żeby było można wyjść z miasta, w Zakosie Oliwskim przebito bramę – stąd Brama Oliwska. Z nich wszystkich ostał się ten na środku zdjęcia – fragment zieleni na podwyższeniu. Bardziej znany jako boisko Donalda Tuska, świadek oblężeń Gdańska i ostaniec sztuki fortyfikacyjnej.

Zakos Stodolny – boisko

Na tym terenie stykają się dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Oba dopuszczają zabudowę mieszkaniową, biurową, parkingi podziemne i co tam chcecie. Ale do tej pory nic się nie działo. Dzieci nadal grały w piłkę.

Zakosy
Zakosy na planie Gersdorffa 1822 r.

W czwartek 27 września Rada Miasta będzie uchwalać przystąpienie do sporządzenia jednego planu. Jak mniemam, na wniosek Centrum Hewelianum, bowiem w uzasadnieniu jest umożliwienie działalności Hewelianum.

Jest także pewien zapis: zagospodarowanie ma się odbywać z zachowaniem dbałości o dziedzictwo kulturowe i spuściznę historyczną. Apeluję więc do radnych: uszanujcie! Liczę  na to, że po przystąpieniu do sporządzania planu, mając na uwadze słowa o wielkim Gdańsku, solidarnym, szanującym dokonania dawnych mieszkańców, tak chętnie odwołując się do złotego wieku naszego miasta, nie pozwolicie na naruszenie struktury wału.

Taką samą nadzieję wyrażam wobec Centrum Hewelianum, choć nie przypuszczam, że chce boisko, by dzieci nadal  tam się bawiły. Dzieci w końcu mogą siedzieć w domu przed komputerami.

Matthaeus Deisch Brama Oliwska z zakosami 1761–1765
Matthaeus Deisch Brama Oliwska z zakosami 1761–1765

Anna Pisarska-Umańska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “Apel do radnych o zachowanie Zakosu Stodolnego

 • Kazimierz Orłoś
  Przedsiębiorstwo Handlowe Lasy Państwowe
  Zasada jest prosta: leśnicy otrzymują zamówienie na określoną
  ilość drewna od producenta mebli, z tartaku lub zakładu przemysłu
  drzewnego. Bywa, że zamówienie realizowane jest z dnia na dzień, jeśli
  odpowiednie drzewa leżą w lesie. Jeśli nie, zostają wycięte. Stosownie
  do zamówienia – sosny, świerki, brzozy lub dęby. Złożone przy leśnej
  drodze pnie, czekają na transport. Miejsce wskażą pracownicy
  leśnictwa.
  I tak oto, już od lat, Lasy Państwowe handlują drzewami z polskich
  lasów. Bez żadnych ograniczeń, przez cały rok. Nie obowiązują żadne
  okresy ochronne: ptaków na wiosnę ani zwierzyny leśnej. Przeciwnie:
  zwierzęta są przeganiane z miejsc ostoi przez wielkie maszyny do
  wyrębu drzew, wozy ciężarowe ze żwirem do utwardzenia leśnych dróg i
  lory do wywożenia wyciętych sosen. Aż trudno uwierzyć, ale tak właśnie
  wygląda dziś „gospodarka leśna” na terenie całego kraju. Na terenie
  Mazurskiego Parku Krajobrazowego, tu gdzie mamy dom i mieszkamy przez
  wiele miesięcy w roku, widoczna jest aż nadto wyraźnie. Wyręby widać
  wszędzie. Jadąc drogami, między Pieckami a Piszem, między Spychowem a
  Rucianami, w stronę Mikołajek, Kosewa lub Karwicy – w wielu miejscach
  ogromne wyręby przydrożne wydają się większe, niż pozostawione partie
  lasu. Jeśli wejdziemy gdziekolwiek w głąb Puszczy Piskiej, to samo: na
  wyręby i tablice „Zakaz wstępu, wycinka drzew”, natkniemy się
  wszędzie.
  W ubiegłym roku „Gazeta Wyborcza” zamieściła dramatyczny apel
  czytelnika pt. „Plaga wylesiania”. Oto fragmenty: „Chyba jedną z
  największych afer PiS jest wylesianie Polski. Sprzedaż drewna, w tym
  do Chin, jest naszym ‘hitem eksportowym’. (…) Na Mazurach, gdzie
  obecnie mieszkam, robią wyręby gniazdowe. Potem, żeby zamaskować ich
  skalę, powstaje ‘szachownica leśna’, która ma być niewidoczna dla
  postronnego obserwatora. (…) Przypuszczam, że skala dewastacji
  polskich lasów jest katastrofalna.” („Gazeta Wyborcza” z 20 listopada
  2019 r.) Czytelnik apelował do Redakcji, aby pomogła walczyć z „tym
  barbarzyństwem”, jak nazwał „wylesianie Polski”.
  Niestety, nie ma obecnie możliwości skutecznej obrony lasów. Ani
  zmiany niszczącej lasy „gospodarki leśnej”. Lobby leśników i myśliwych
  skutecznie powstrzymuje wszelkie próby obrony przyrody. Ma wpływy w
  rządzie, w Sejmie, w partiach. Dowiodło to dobitnie fiasko złożonego w
  Sejmie w roku 2010 i podpisanego przez ćwierć miliona obywateli,
  „Obywatelskiego projektu zmiany ustawy „O ochronie przyrody”,
  blokującej tworzenie nowych parków narodowych w Polsce.
  Argumenty, które od lat powtarzają przedstawiciele Lasów
  Państwowych, są te same: wyręby zgodne są z „planami urządzania lasu”
  a ilość drewna „do pozyskania” odpowiada tym planom. Tu, na Mazurach,
  słyszymy często, że lasy Puszczy Piskiej, to „lasy gospodarcze” –
  sosnowe, przeznaczone do wyrębów. Najczęściej zresztą, co jako autor
  artykułów o „wylesianiu” Mazur wiem z własnego doświadczenia, żadnego
  odzewu na krytykę ani żadnej próby polemiki, nie ma. Wystąpienia ludzi
  broniących przyrody pomijane są milczeniem.
  Przy okazji ignorowane są oczywiście inne fakty. Np. to, że na
  Mazurach wycinane są także partie starodrzewów. Niedaleko naszego
  domu, między drogą Krutyń – Zgon a jeziorem Mokrym, powstały latem
  ogromne wyręby po lesie mieszanym. Pnie ponad stuletnich i starszych
  drzew – sosen i świerków (w tym pomnikowego świerku o wysokości blisko
  40 metrów), dębów i brzóz, przez wiele tygodni wywoziły z lasu wielkie
  lory. Zniszczony bezpowrotnie został „ekosystem leśny stanowiący
  naturalny fragment rodzimej przyrody” oraz zniszczono „las szczególnie
  cenny”, by zacytować w tym miejscu Art. 7 i 8 obowiązującej leśników
  Ustawy „o lasach” z 28 września 1991 roku (tekst Dz. U. 1153 z
  01-09-2014). Co więcej: Art. 7 tej Ustawy p. 1) mówi wyraźnie, jaki
  jest cel „zrównoważonej gospodarki leśnej”. Chodzi o „zachowanie lasów
  i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki
  życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą”. Wyliczając
  dalej w p.2), na czym polega „ochrona lasów”, prawodawca wymienia:
  „zachowanie różnorodności przyrodniczej”, „zachowanie leśnych zasobów
  genetycznych”, „walory krajobrazowe” oraz „ochronę wód
  powierzchniowych i głębinowych”. Po wyliczeniu tego, co obowiązuje
  leśników przede wszystkim, dopiero w p.5) Art. 7 czytamy: „produkcja,
  na zasadzie racjonalnej, drewna…” Dodajmy tu jeszcze Art. 8 Ustawy,
  który przypomina leśnikom, że gospodarkę leśną mają prowadzić przy
  zachowaniu przede wszystkim zasady „powszechnej ochrony lasów”.
  Dziś przepisy Ustawy „o lasach” są przez wielu leśników
  lekceważone i łamane. Handel drewnem, przynoszący krociowe zyski, stał
  się powszechną praktyką. Skala wycinanych lasów jest już widoczna z
  kosmosu. Np. zdjęcia satelitarne znad Mazur, dostępne dla każdego, kto
  ma internet, pokazują ogromne łyse placki, jakimi Puszcza Piska jest
  usiana. Leśnicy z tutejszych Nadleśnictw ignorują lub są nieświadomi
  także faktu, że cały obszar Mazurskiego Parku Krajobrazowego (w
  planach Parku Narodowego) oraz rezerwat „Jezioro Nidzkie”, mają status
  światowego rezerwatu biosfery „Jeziora mazurskie”, wpisany do rejestru
  UNESCO.
  Jakie to Nadleśnictwa? Kto odpowiada za gospodarkę leśną na
  obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego? Kto sprawuje nadzór nad
  obszarem, który kilka lat temu pretendował do miana „światowego cudu
  przyrody”?
  W granicach MPK gospodarują cztery Nadleśnictwa: Strzałowo,
  Maskulińskie Spychowo i Pisz.
  Nadleśnictwo Strzałowo administruje dwudziestoma tys. hektarów
  lasów, przy czym „jego” lasy stanowią największą część Parku
  Krajobrazowego. Nadleśniczym do niedawna był p. Zbigniew Ciepluch,
  obecnie jest p. Piotr Czyżyk. To Nadleśnictwo wycina lasy wzdłuż dróg
  Zgon – Ruciane – Mikołajki oraz pozostawia wielkie wyręby w różnych
  partiach Puszczy Piskiej. Tutaj też wycinano wiele starodrzewów, m.
  in. wspomniane, między drogą Krutyń – Zgon a jeziorem Mokrym.
  Nadleśnictwo Maskulińskie, którego szefem jest p. Krzysztof
  Czaporowski, zajmuje obszar 28 tys. ha., z czego znaczna część jest w
  granicach MPK. To Nadleśnictwo wycina lasy w pobliżu leśniczówki
  Pranie i Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ostatnio
  wycięło kawał lasu przy tablicy upamiętniającej pobyty poety w
  leśniczówce. Pozostawiając tablicę, kiedyś postawioną koło „sosny
  Gałczyńskiego”, na tle gołego wyrębu. Ogromne polany, na miejscach
  lasu wyciętego przez to Nadleśnictwo, zobaczymy też jadąc drogą
  Ruciane – Pisz.
  Nadleśnictwo Spychowo administruje lasami o powierzchni 24 tys.
  ha., również częściowo na terenach MPK. Nadleśniczym jest p. Krzysztof
  Krasula. Odpowiada za wyręby przy drodze Spychowo – Zgon – Ruciane
  oraz, już częściowo poza granicami Parku, Rosocha – Karwica. To przy
  tej drodze ogromne wyręby, na miejscu sosnowo- świerkowego boru sprzed
  kilku lat, są tak rozległe, iż pozostawiają wrażenie, że lasu tu nigdy
  nie było.
  Nadleśnictwo Pisz gospodaruje na największym obszarze 36 tys. ha.
  Nadleśniczym jest p. Robert Trąbka. Ostatnio wycięto dużą partię lasu
  koło wsi Karwik nad jeziorem Śniardwy. Wycinane są także lasy wokół
  jeziora Roś, już poza MPK.
  Myślę, że warto też zapytać ludzi nadzorujących „gospodarkę”
  mazurskich Nadleśnictw: jak oni patrzą na tempo wycinania Puszczy
  Piskiej? Czy wiedzą, czy akceptują? To są pytania do dyrektorów
  Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Białymstoku:
  panów Adama Roczniaka i Andrzeja Nowaka. Ale także do dyrektora
  Generalnej Dyrekcji LP, p. Andrzeja Koniecznego. Trudno uwierzyć, aby
  fakty, o których piszę, były im obojętne.
  Te pytania wiążą się, oczywiście, ze sprawą, o której leśnikom
  stale trzeba przypominać: to nie oni są właścicielami lasów.
  Właścicielem jest całe społeczeństwo, wszyscy obywatele. Wielki skarb
  narodowy, jakim są polskie lasy, został powierzony leśnikom z myślą,
  że zadbają o ich „powszechną ochronę”. Tymczasem obecni „gospodarze”,
  zajęci przede wszystkim „pozyskiwaniem drewna” i sprzedażą z zyskiem,
  o tym podstawowym obowiązku zapomnieli.

  Mazury, październik 2020

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.