Kiezmark (Käsemark)

Wieś – pierwotnie występująca pod nazwą Liebenwerder – została założona przez wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka Dusemera, który w 1349 roku nadał jej przywilej lokacyjny. Przy wsi od XIV wieku funkcjonowała przeprawa promowo przez Wisłę, wzmiankowana po raz pierwszy w 1398 roku. Po II wojnie światowej przeprawa została zastąpiona mostem. W XVII wieku w pobliżu wsi, w widłach Wisły i Szkarpawy, znajdowała się ważna twierdza zwana Gdańską Głową, o którą toczyły się zacięte walki w okresie wojen szwedzkich. Ich ofiara padł również Kiezmark.

Wieś była także niszczona przez powodzie, a przebudowa wału przeciwpowodziowego Wisły w 1880 roku odcięła ją od gruntów, które znalazły się w strefie zalewowej rzeki. Wspomniane kataklizmy wpłynęły zapewne znacznie na kształt wsi, która obecnie ma charakter ulicówki przywałowej. Po Żuławach będzie nas oprowadzał Dr Dariusz Piasek autor albumu „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji naszego kanału YouTube  oraz śledzenia profilu na FB.

Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” Gdański Kantor Wydawniczy 2019 r. Pocztówki Krzysztofa Gryndera. Album dostępny jest w Gdańskiej Księgarni Naukowej przy ul. Łagiewniki 56.

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.