Wydarzenia i informacje

Dr Karol Nawrocki decyzją Kolegium IPN wyłoniony w konkursie na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

27 (wtorek) kwietnia 2021 r. dr Karol Nawrocki został wyłoniony spośród pięciu uczestników konkursu na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W trakcie publicznego wysłuchania, przeprowadzonego w Centrum Edukacyjnym im. prof. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, dr Karol Nawrocki zaprezentował swój dorobek naukowy i zawodowy, zdobyte doświadczenie, umiejętności, jak i przedstawił koncepcję kierowania IPN-KŚZpNP oraz plany dotyczące jego działania. Decyzję o wyborze kandydata podjęło Kolegium IPN obradujące pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Polaka. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zawnioskowało do Sejmu o powołanie dr. Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN.

Jak komentuje dr Karol NawrockiPoparcie mojej kandydatury przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w którego skład wchodzą wybitni naukowcy, publicyści i zasłużeni członkowie opozycji antykomunistycznej w PRL, jest przede wszystkim wielkim zaszczytem. Cieszę się, że czteroletnia praca moja i mojego zespołu w Muzeum II Wojny Światowej została doceniona, a zebrane doświadczenie zaowocuje w dalszej służbie Polsce. Droga do funkcji Prezesa IPN jest jednak bardzo długa i skomplikowana, więc należy się po niej poruszać z właściwym spokojem i rozwagą.

Dr Karol Nawrocki
Dr Karol Nawrocki

Dr Karol Nawrocki – historyk, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, działacz społeczny. Tytuł doktora nauk humanistycznych obronił w 2013 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Od stycznia 2009 r. był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej; w latach 2014-2017 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, koordynując prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału IPN. Od kwietnia 2017 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Członek Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Członek Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. Alumn projektu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program (IVLP) – „Engaging and Educating Society about Painful Episodes in a Nation’s History”. Członek Rad Programowych: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W latach 2007-2008 uczestnik programu INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom. Przewodniczący Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski. Inicjator, konsultant oraz współautor wielu projektów memoratywnych, edukacyjnych oraz ekspozycyjnych. Jako dyrektor państwowej instytucji kultury konsekwentnie przywraca pamięć o Westerplatte, realizując działania inwestycyjne budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, możliwe dzięki starannie i sprawnie przeprowadzonej procedurze legislacyjnej. Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W ramach stworzonego systemu honorowym patronatem kierowanego przez dr. Nawrockiego Muzeum zostało objętych ponad 360 zróżnicowanych przedsięwzięć organizowanych w Polsce i na świecie, w tym spektakularne widowiska, wystawy, projekty edukacyjne, konferencje i inne przedsięwzięcia, o których dowiedziały się miliony osób na całym świecie. Dr Karol Nawrocki aktywnie realizuje misję opowiadania o II wojnie światowej poza granicami kraju, kładąc nacisk na współpracę z partnerami zagranicznymi, organizując międzynarodowe konferencje, wystawy i projekty m.in. Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych, czy międzynarodową konferencję naukową „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”.

Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2019 r. zainicjował oraz koordynował realizację międzynarodowego projektu wystawienniczego „Fighting and Suffering”, który stał się największą tego typu akcją informacyjną w historii polskiej dyplomacji. Przedsięwzięcie to umożliwiło zaprezentowanie opowieści o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej w ponad 150 miejscach na całym świecie. Jako dyrektor nowoczesnej instytucji kultury doprowadził do realizacji ambitnych i nowoczesnych przedsięwzięć: powstania Strefy Nowych Technologii, Kina Muzeum, czy szkółki teatralnej dla dzieci i młodzieży. Kładzie nacisk na dotarcie z przekazem historycznym zwłaszcza do młodych odbiorców, nie tylko w ramach działań edukacyjnych, ale i uwzględniając istotną rolę szeroko pojętych działań kulturalnych.

W trakcie trwającej pandemii koronawirusa przewodzone przez dyrektora Nawrockiego Muzeum skutecznie i konsekwentnie realizuje działania w nowych realiach, modyfikując dotychczasową strategię komunikacyjną, wykorzystując wachlarz możliwości płynących z nowych technologii oraz efektywnie docierając do szerokiego grona odbiorców. Wyłącznie w 2020 r. działania w przestrzeni wirtualnej osiągnęły zawrotną liczbę ponad 35 mln wyświetleń, stawiając kierowaną przez dr. Nawrockiego instytucję na czołowych miejscach w zestawieniu popularności wśród kont muzealnych z Polski i ze świata.

Działania dr. Karola Nawrockiego to także licznie zrealizowane projekty na rzecz społeczności lokalnej, wpisujące się w politykę społecznej odpowiedzialności. W 2013 r. był jednym z głównych inicjatorów i współorganizatorów powstania w Gdańsku alei im. Żołnierzy Wyklętych. W 2015 r. doprowadził do nazwania jednej z głównych ulic terenów byłej Stoczni Gdańskiej imieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Był członkiem Komitetu Budowy pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, który został odsłonięty w Gdańsku 30 sierpnia 2015 r. Zainicjował liczne działania i inicjatywy skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i pokazujące solidarność kierowanego przez niego Muzeum w walce z pandemią koronawirus, m.in. w ramach akcji „Maska i książka”, „Hotel dla Medyka” czy przekazania parkingu podziemnego na rzecz Centrum testowego COVID-19 drive thru UCK.

Wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony, otrzymał m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski (2017); Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019); Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Za zasługi dla Armii Krajowej” (2018); czy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uznany za Osobowość roku 2016 na Pomorzu w kategorii działalność charytatywna i społeczna, w plebiscycie organizowanym przez „Dziennik Bałtycki”.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.