Fotorelacje

Setna rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Areszcie Gdańskim

22 lipca 1917 aresztowani zostali Józef Piłsudski oraz  Kazimierz Sosnkowski. Osadzono ich w gdańskim więzieniu przy ulicy Schießstange (Kurkowa). Józef Piłsudski miał być stracony.

100 rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Areszcie Gdańskim

Zatrzymanie i areszt były następstwem odmowy złożenia przysięgi na dochowanie wierności sojuszniczej Niemcom i Astro-Węgrom. Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani 22-go lipca w Warszawie o 3 nad ranem. Do Gdańska zostali przewiezieni o godzinie 1:00 w nocy 23-go lipca i osadzeni w gdańskim więzieniu na Kurkowej. Były to takie same dni tygodnia jak obecnie – sobota i niedziela.

100 rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Areszcie Gdańskim

Nie bez powodu aresztowanych osadzono w Gdańsku. Było to miasto przyfrontowe, w którym obowiązywało surowe prawo wojenne. Nie wyklucza się, że według wytycznych pruskiego gubernatora Warszawy Hansa Hartwiga von Beselera zostaliby w Gdańsku straceni. To, że tak się nie stało, było zasługą ówczesnego urzędnika w gdańskim sądzie wojennym, późniejszego księdza Alojzego Rapiora, który o tych wytycznych poinformował Polonię. Polonia zaczęła protestować; również sam Piłsudski wysyłał noty protestacyjne. Te działania doprowadziły do przeniesienia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego z Gdańska do Magdeburga. Osadzeni powrócili do Warszawy 10 listopada 1918 roku, a więc w przeddzień odzyskania niepodległości przez Polskę.

Józef Piłsudski w celi w Gdańsku przebywał od 23 do 29 lipca.

Wczorajsza uroczystość była wstępem to obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Wydarzenie realizowane było przez:
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Gdański.
Wojewodę Pomorskiego
Prezydenta Miasta Gdańska
Dyrektora Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej
Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku
Dyrektor Oddziału PKP w Gdańsku
Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

W związku z uroczystością 100. rocznicy osadzenia w gdańskim więzieniu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego Instytut Pamięci Narodowej w Gdański zorganizował konkurs. Główną nagrodą w konkursie jest pięć dwuosobowych wejściówek do Aresztu Śledczego w Gdańsku. W programie trasy historycznej po obiekcie (z przewodnikiem) jest zwiedzanie celi, w której przetrzymywany był Józef Piłsudski w 1917 roku.

Andrzej Ługin


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.