Strefa obywatelska

Ogłoszenie konkursu „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”

W poniedziałek 10 sierpnia prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, wizytował Gdańsk. Wziął on udział w następujących wydarzeniach:

  • konferencja prasowa z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz utworzenia NSZZ „Solidarność”, Sala BHP
  • ​konferencja prasowa dotycząca konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pt. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”, Muzeum II Wojny Światowej
  • wizyta w bazylice pw. św. Brygidy
  • wizyta w bazylice pw. św. Mikołaja

Konferencja w Sali BHP poświęcona była obchodom 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych, organizowanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności, NSZZ „Solidarność” oraz Narodowe Centrum Kultury.

Zaplanowane na sierpień wydarzenia obejmują:

  • wirtualne wystawy na 40-lecie Solidarności „Człowiek rodzi się i żyje wolnym”, składające się z czterech edycji: gdańskiej, szczecińskiej, śląsko-dąbrowskiej oraz ogólnopolskiej;
  • kino plenerowe przy siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w ramach którego zaprezentowane zostaną uznane filmy polskiej kinematografii nawiązujące do dziedzictwa Solidarności (31 sierpnia 2020 r.);
  • stoisko Instytutu Dziedzictwa Solidarności przy historycznej Sali BHP, przy którym pracownicy IDS będą rozdawać katalogi naszej rocznicowej wystawy „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” oraz prowadzić rozmowy o wydarzeniach sprzed 40 lat;
  • ogólnopolską kampanię społeczną promującą rocznicę, przygotowaną przez NCK (spoty promujące rocznice pojawią się w ogólnopolskich mediach i internecie, a w czterech miastach, w których podpisywano najważniejsze sierpniowe porozumienia, powstaną okolicznościowe murale).

Konferencja prasowa w Muzeum II Wojny Światowej dotyczyła konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pt. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”.

W spotkaniu z przedstawicielami mediów wzięli udział:

  • prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
  • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski,
  • prof. Stanisław Radwański – wieloletni rektor PWSSP w Gdańsku (ASP), sędzia ww. sądu konkursowego

Harmonogram  konkursu oraz wstępne założenia cmentarza przedstawił dr Karol Nawrocki. Obszar cmentarza zajmie 5500 m2. Projekt musi zachować szacunek dla historycznych form zagospodarowania przestrzennego w postaci ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych w czasach funkcjonowania Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Architektura cmentarza powinna być zharmonizowana z otoczeniem i podkreślać znaczenie bohaterskiej obrony i śmierci polskich żołnierzy. Przy projektowaniu należy uwzględnić symbolikę architektury cmentarnej, symbolikę wojskową oraz realizacje innych polskich cmentarzy wojskowych.

Praca konkursowa powinna uwzględniać trzy strefy funkcjonalne: cmentarz, przedpole i plac apelowy.

Harmonogram konkursu:

  • 10 sierpnia 2020 ogłoszenie konkursu
  • do 27 sierpnia godz. 15 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 11 września 2020 wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych
  • do 12 grudnia godz. 15 składanie prac konkursowych
  • 22 grudnia 2020 publiczne ogłoszenie wyników konkursu
  • styczeń – luty 2021 wystawa pokonkursowa

Na cmentarzu na pewno zostanie pochowanych 12 obrońców, ale miejsc przewidzianych na pochówki będzie dwa razy więcej. Pierwsze odbędą się 1 września 2022 r. Pula nagród zamyka się kwotą 170 000 zł.

  • I nagroda 75 000 zł
  • II nagroda 45 000 zł
  • III nagroda 30 000 zł
  • 2 wyróżnienia po 10 000 zł

Autor zwycięskiej koncepcji zostanie poproszony do opracowania dokumentacji projektowej. Szacowany koszt realizacji cmentarza to 3,5 mln zł.

Całość konferencji:

Trzecim punktem wizyty premiera Glińskiego w Gdańsku były dwie bazyliki: św. Mikołaja i św. Brygidy. Poniżej krótki zapis:

Anna Pisarska-Umańska

realizacja filmów: Tomasz Korzeniowski

slajd z prezentacji MIIWŚ

 

Dodaj opinię lub komentarz.