We wtorek 4 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z historią”.

Tym razem zapraszamy do restauracji Vidokova – poziom +5 – na promocję książki dr. Dmitriya Panto pt. „Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały”. Rozmowę z autorem poprowadzi dr hab. Jerzy Grzybowski z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla wielu Polaków próba powrotu do ojczyzny, zamiast upragnionej wolności, oznaczała ponowną konfrontację ze stalinowską machiną eksterminacji. Konsekwencją były szykany, aresztowania i ponowne deportacje w głąb ZSRS. Mimo nowego, powojennego porządku w Europie sowieccy oprawcy nie zamierzali rezygnować z dawnych metod terroru.

Nic już nie było takie jak przed początkiem wojny – nowy świat, nowe państwa, nowe porządki i nowe obywatelstwa. W tym całym powojennym chaosie znalazła się grupa żołnierzy PSZ, którzy zdecydowali się powrócić w swoje rodzinne strony, znajdujące się wówczas na terytorium Związku Sowieckiego – podkreśla autor publikacji.

Zasadnicza część publikacji stanowi ponad 60 starannie opracowanych i przetłumaczonych na język polski dokumentów źródłowych. Całość poprzedzono przedmową i wstępem nakreślającym problematykę powojennych repatriacji i deportacji Polaków. Treść główną uzupełniają źródła fotograficzne, a także indeks osobowy i geograficzny.

W trakcie spotkania książka będzie do nabycia w promocyjnej cenie.

O wydarzeniu czytaj także na stronie www Organizatora: Promocja książki „Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały”.

Gdańsk Strefa Prestiżu materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.