Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, zaprasza na otwarcie pierwszej w Polsce muzealnej strefy wirtualnej rzeczywistości (VR), które odbędzie się w piątek 30 marca, o godz. 12:00 w holu na poziomie -3, tuż obok wejścia na wystawę główną.

Strefę VR tworzy 6 stałych stanowisk wirtualnej rzeczywistości, wyposażonych w Okulary Oculus Rift, za pomocą których będzie można przenieść na Westerplatte i zwiedzić półwysep w świecie wirtualnym, a wkrótce także korzystać z kolejnych rozwiązań wirtualnej rzeczywistości w Muzeum II Wojny Światowej.

Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie działań oraz misji Muzeum, jaką jest kształtowanie pamięci o szczególnym dla historii Polski i świata miejscu, jakim jest Westerplatte.

7 grudnia 2017 r., wraz z otwarciem nowej strony internetowej, Muzeum II Wojny Światowej uruchomiło „Wirtualny spacer po Westerplatte” – usługę z zakresu nowych technologii, poświęconą historii bohaterskiej obrony półwyspu Westerplatte. Wirtualny spacer jest dostępny na stronie internetowej instytucji: www.muzeum1939.pl/www. museum1939.pl.

„Wirtualny spacer po Westerplatte” to usługa z zakresu nowych technologii, polegająca na udostępnieniu użytkownikom strony internetowej Muzeum określonej ilości panoram 360°, tworzących wirtualny spacer po terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej, obejmujących następujące panoramy:

  • panoramy wykonane dronem nad Twierdzą Westerplatte i nad Muzeum II Wojny Światowej;
  • wirtualny spacer po wystawie plenerowej „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol”, przy budynku głównym, bunkrach i ważniejszych miejscach na obszarze półwyspu (Cmentarzyk Poległych Obrońców Westerplatte, Wartowni nr 5, Wartowni nr 4, Wartowni nr 3, Wartowni nr 2, Wartownia nr 1, Willa Oficerska, Willa Podoficerska, Kasyno Podoficerskie, Stare Koszary, Placówka Fort, Placówka Fort II, stacja kolejowa, przystań Westerplatte, Szaniec Mewi, magazyn amunicji, Pomnik Obrońców Wybrzeża i okolice);
  • budynek Muzeum II Wojny Światowej od zewnątrz – ściana zachodnia, ściana wschodnia, część administracyjna, widok na budynek zza kanału, widok z Mostu Wapienniczego, część administracyjna;
  • we wnętrzu Muzeum – wejście główne, punkt informacyjny na poziomie -1, w sekcji wystawy głównej dotyczącej obrony Westerplatte (poziom -3).

Prezentacja multimedialna 360° Muzeum II Wojny Światowej została wzbogacona o mapy, archiwalne filmy, relacje obrońców Westerplatte z Archiwum Polskiego Radia oraz nagrania ich wcześniej niepublikowanych wspomnień. Historia półwyspu została opisana i zilustrowana zdjęciami. Archiwalne fotografie z Westerplatte wtopiono w aktualne panoramy tego miejsca w celu zaprezentowania jego historycznego kształtu.

Wirtualny spacer ma także wersję angielskojęzyczną. Dzięki temu wszystkie zainteresowane osoby mogą wirtualnie przenieść się na półwysep Westerplatte i zapoznać się z jego historią oraz odkryć pierwotny kształt miejsc, po których współcześnie pozostały zaledwie ślady. Wirtualny spacer Muzeum posiada także opcję zakupu biletów w internetowym systemie sprzedaży, plan wystawy głównej Muzeum, informuje o możliwościach dotarcia na Westerplatte oraz posiada odsyłacz do wirtualnego spaceru Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie (Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie) http://muzeumpiasnickie.pl/wirtualne-zwiedzanie. Wirtualny spacer został wkomponowany w nową stronę instytucji i dostosowany do urządzeń mobilnych.

Muzeum II Wojny Światowej, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.