Rozmaitości

Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia „Kurort Brzeźno” w Gdańsku

Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia „Kurort Brzeźno” w Gdańsku

KRS: 0000396179

Adres siedziby: ul. Mazurska 13, 80-513 Gdańsk

Likwidator: Mateusz Błażewicz, dane kontaktowe: mateusz.blazewicz@interia.eu

Na mocy uchwały nr 1/2016 z dnia 10 grudnia 2016 r.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kurort Brzeźno” zdecydowało o postawieniu Stowarzyszenia „Kurort Brzeźno”. Na likwidatora powołano Mateusz Błażewicza. Jednocześnie wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia „Kurort Brzeźno”, na adres siedziby w terminie do dnia 20 stycznia 2017r.


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.