Strefa obywatelska

Budowa Nowej Sudeckiej – mieszkańcy Oliwy bez prawa głosu

Prezentujemy list przesłany przez Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” do Prezydent Miasta Gdańska oraz Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska. Sprawa dotyczy budowy czteropasmowej ulicy Nowej Sudeckiej.

Zarząd Stowarzyszenia „Forum Rad Dzielnic” popiera apel Rady i Zarządu Dzielnicy Oliwa z dnia 20 stycznia br. w sprawie wstrzymania planowanej inwestycji dot. budowy ulicy o roboczej nazwie Nowa Sudecka w sprawie wstrzymania planowanej inwestycji dot. budowy ulicy o roboczej nazwie Nowa Sudecka do czasu uczynienia transparentnym procesu ustaleń miasta z deweloperem i urealnienia wpływu mieszkańców na projekt budowy nowej ulicy.

Jak słusznie zauważono w przedmiotowym apelu reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy, zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy, umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania są zgodnie ze Statutem podstawowymi zadaniami Dzielnicy.

Pomimo wielokrotnie zgłaszanych przez przewodniczących zarządów dzielnic wniosków o włączanie radnych dzielnic w procesy inwestycyjne już na etapie ich planowania, nadal część inwestycji prowadzona jest z całkowitym pominięciem głosu mieszkańców, a nawet wbrew ich woli. Pozostaje to w sprzeczności nie tylko ze statutami dzielnic, lecz również ze wszystkimi dokumentami programowymi Miasta, w których nacisk kładziony jest na współpracę i dialog z mieszkańcami.

Wobec powyższego Zarząd Stowarzyszenia „Forum Rad Dzielnic” wnosi o przychylenie się do apelu Rady Dzielnicy Oliwa, a także o urealnienie reprezentacji mieszkańców w procesach inwestycyjnych, poprzez zobowiązanie jednostek miejskich odpowiedzialnych za inwestycje do:

  1. Przedstawiania radom dzielnic do końca grudnia planów inwestycyjnych w dzielnicach na kolejny rok.
  2. Obligatoryjnego włączania zarządów dzielnic w procesy planowania inwestycji.
  3. Informowania zarządów dzielnic o planowanym rozpoczęciu inwestycji, jej przebiegu oraz umożliwienie zarządom dzielnic udziału w odbiorach.

Z poważaniem

Magdalena Wiszniewska
Prezes Stowarzyszenia „Forum Rad Dzielnic”

Planowany przebieg czteropasmowej Nowej Sudeckiej, mającej być połączeniem ul. Wita Stwosza z al. Grunwaldzką.

List pozyskaliśmy ze strony www.staraoliwa.pl. Stamtąd też pochodzi prezentowana mapka. Czytamy tam również: Przez lata domagaliśmy się udziału w rozmowach nad kształtem tej ulicy. Władze oraz jednostki miasta odmawiały nam takiej możliwości zasłaniając się wstępną umową z prywatną firmą. O kształcie nowej ulicy i rozwiązaniach zastosowanych w jej projekcie mamy się dowiedzieć dopiero po podpisaniu umowy między miastem a deweloperem. Wtedy jednak nie będzie już żadnych możliwości wpływu na kształt planowanej inwestycji publiczno – prywatnej, która de facto powstaje za naszymi i mieszkańców plecami bez żadnych konsultacji społecznych. Przed ostatnimi wyborami samorządowymi deklarowano, że czas takich praktyk minął.

Anna Pisarska-Umańska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

2 thoughts on “Budowa Nowej Sudeckiej – mieszkańcy Oliwy bez prawa głosu

  • O wysokosci tego kloca tez mieszkancy dowiedzieli sie, jak byl juz w poloeie zbudowany. Cos takiego jest niewyobrazalne w cywilizowanym swiecie, gdzie budynki majace wplyw na wszystko wokol, dyskutowane sa miesiacami !

    Odpowiedz
  • Przecież Oliwa jest jednym z ostatnich zabytkowych skrawków miasta!!! Jeżeli dojdzie do budowy tej trasy, która naruszy ciszę i spokój mieszkańców, w tym mnie, naruszy stan techniczny ponad 100-letnich budynków, w tym mojego, deweloper się nie wypłaci. Będzie zobligowany zapłacić milionowe odszkodowania, o które osobiście wystąpię. Budowa OBC już naruszyła nasz spokój. Spokojna dotąd ul. Derdowskiego, przy której mieszkam, zamieniła się w drogę szybkiego ruchu, z wiecznym korkiem, z masą kierowców, którzy pędzą nią 70km/h. Mieszkańcy! Powinniśmy się zorganizować i pójść tłumnie do urzędu miasta, najlepiej na obrady rady miasta, wyrazić swój sprzeciw, przeciwko budowie tej drogi!!! Nie pozwólmy, aby jedną z najpiękniejszych i najstarszych dzielnic miasta, zmienić w autostradę!

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.